Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Synchronisatiebeheer

In Anveo Mobile App vindt u op elk scherm een knop om een synchronisatie met te starten. De standaardinstelling is om een volledige synchronisatie uit te voeren.
In sommige situaties heeft u echter een betere controle nodig over het synchronisatiegedrag. Om uw regelset te definiëren op basis van Anveo Script, voegt u een Actiecode toe aan het hoofdmenu van de gebruiker’, veld OnSyncAction. Als de actiecode is ingesteld, wordt een synchronisatie gestart met behulp van het Anveo Scriptcommando SYNC_DB.
Deze functie maakt een zeer flexibele definitie van uw synchronisatiegedrag mogelijk die wij op onze website beschrijven. De voorbeelden vindt u in Actiecode SYNC_MGMT.

Als u een syntaxisfout hebt gemaakt in uw OnSync-Actiecode, kunt u geen synchronisatie meer uitvoeren met de synchronisatieknop. Om deze situatie op te lossen, ga naar het submenu van het hoofdmenu van de gebruiker’op de Anveo Mobile App, selecteer Synchronisatie en start een handmatige, volledige synchronisatie vanaf hier. Deze knop is altijd beschikbaar en zal altijd een volledige synchronisatie starten.