Anveo Mobile App / De gebruikersinterface aanpassen / Synchronisatiepakketten voor installatie- en synchronisatiewerkzaamheden
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Synchronisatiepakketten voor installatie- en synchronisatiewerkzaamheden

Het instellen van synchronisatiepakketten in de Anveo Client Suite kan worden gedaan op de Synchronisatiepakketten pagina. Elk synchronisatiepakket heeft een code die de unieke identifier is. Op de kaart van een synchronisatiepakket kunnen de volgende eigenschappen worden ingesteld:

Company

In het veld Company kunt u het bedrijf invoeren waaruit de tabelgegevens voor het synchronisatiepakket worden geëxporteerd. Als u het veld leeg laat, worden alle gegevens van alle bedrijven waartoe een Anveo-gebruiker toegang heeft, geëxporteerd.

Active

Het veld Active geeft aan of het synchronisatiepakket actief is of niet. Met de functies Activate en Deactivate kunt u de status van het synchronisatiepakket wijzigen. De activering resulteert in het synchronisatiepakket is niet bewerkbaar en de volgende wijzigingen in elke tabel die zich binnen het synchronisatiepakket bevindt:

  • De tabellen worden gepubliceerd op de Anveo Delta Server; het wijzigen, verwijderen en invoegen van records in de Dynamics wordt automatisch gelogd.
  • De primaire sleutels van de tabellen zijn niet bewerkbaar; de primaire sleutels van dergelijke tabellen kunnen alleen worden gewijzigd als alle synchronisatiepakketten met deze tabel zijn uitgeschakeld.
  • Velden die in een geactiveerd synchronisatiepakket zijn opgenomen, kunnen niet worden verwijderd of het gegevenstype ervan kan niet worden gewijzigd.
  • Tabellen in een geactiveerd synchronisatiepakket kunnen niet worden verwijderd of de eigenschap
    Data Per Company kan niet worden gewijzigd.

Deze wijzigingen zijn alleen weer mogelijk als alle synchronisatiepakketten zijn uitgeschakeld, waarin tabellen en velden zijn opgenomen.

Synchronisatie van een gebruiker’s Anveo Mobile App is niet mogelijk als u hem een uitgeschakeld synchronisatiepakket hebt toegewezen.

Table No.

In het veld Table No. , kunt u het nummer van de tabel uit de Dynamics aangeven, die in het synchronisatiepakket wordt verzonden.

Has Relation

Een vinkje in het veld Has Relation geeft aan dat er een relatie bestaat tussen één tabel en de bovenliggende tabel. Door de inkeping van de tabellen kunnen tabelgegevenshiërarchieën worden opgebouwd, zoals in het synchronisatiepakket SALES TABLES waarin de tabel Contact Business Relation ondergeschikt is aan de tabel ”SALES die aan een klant zijn toegewezen. Contacten met zakelijke relaties zonder geassocieerde klant worden niet naar het mobiele apparaat gestuurd. De relatie tussen twee tabellen in een synchronisatiepakket kan op de kaart worden ingesteld met de functie Edit Relation.

Has Filter

Een vinkje in het veld Has Filter geeft aan dat er een filter op de tafel ligt. Filter kan worden bewerkt met de functie Edit Filter bewerken.

Do not send updates to NAV

Als u dit selectievakje activeert, worden eventuele wijzigingen voor deze tabel/velden in Anveo Mobile App niet naar Dynamics gestuurd. De gegevens blijven alleen op het mobiele apparaat staan. U kunt deze optie op tafel- of veldniveau instellen.

Deze optie is een handige functie om de synchronisatie te versnellen als u tijdelijke gegevens hebt die alleen op het mobiele apparaat worden gebruikt. Let op: het deactiveert de synchronisatie van Anveo Mobile App met alleen Dynamics. De andere kant blijft actief.

Zorg ervoor dat u deze functie alleen voor tijdelijke gegevens gebruikt. Als een record met dezelfde primaire sleutel wordt gewijzigd of in de Dynamics wordt ingevoegd, wordt het record in Anveo Mobile App vervangen door een record met dezelfde primaire sleutel. Als u een reload of een herinitialisatie van de lokale database doet, zullen deze gegevens ook verloren gaan.

Change Status

Het veld Change Status geeft de huidige status van een tabelwijziging bij het bewerken weer. Wijzigingen in de synchronisatiepakketten worden na activering uitgevoerd.

Uitgebreide wijzigingen in een tabel, zoals het wijzigen van de primaire sleutel van een tabel die in een synchronisatiepakket is opgenomen, leidt tot volledige hertransmissie van alle gegevens uit deze tabel wanneer een mobiel apparaat om synchronisatie vraagt. Dit zorgt ervoor dat het apparaat de laatste versie van de gegevens ontvangt. Hierbij moet worden opgemerkt dat de synchronisatie van alle gegevens aanzienlijk langer kan duren dan een eenvoudige overdracht van wijzigingen sinds de laatste synchronisatie.

Met de functie Select fields kunt u de tabelvelden selecteren die in een synchronisatiepakket moeten worden verzonden. Op de pagina Synchr. Package Fields die u ook kunt gebruiken de functie Add from Anveo Page om alle velden in te voegen in een tabel die gebruikt wordt in de geselecteerde Anveo Page. Op deze manier vermijdt u ontbrekende velden in synchronisatiepakketten.

Velden die worden gebruikt op Anveo Pages in de Anveo Mobile App en niet in synchronisatiepakketten worden niet weergegeven en leiden tot fouten in de gebruikersinterface en uitvoering van Anveo Script.