Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Taak Verwerking

Taakverwerking Veilige modus

Dynamics verwerkt de gegevenstaken die zijn ontvangen van Anveo Mobile App in de volgorde van het nummer van de taakinvoer. In het geval van een fout wordt de huidige taak gemarkeerd met de status Processed Error. Als Task Processing Safe Mode actief is, worden er geen verdere gegevenstaken voor het apparaat in Dynamics verwerkt totdat de fout is hersteld. De gebruiker van de app krijgt hiervan een melding. Na het bekijken van de taak kan deze handmatig worden verwerkt als het probleem dat de fout veroorzaakte is opgelost of kan de taak worden ingesteld op Error Checked als de fout moet worden genegeerd.

Afbeelding 5.2: Markeer foutmeldingen handmatig als goedgekeurd om verder te gaan met verwerken.

Een voordeel van deze veilige modus is een gegarandeerde verwerking van alle binnenkomende gegevens, inclusief het vermijden van latere fouten. Let op dat je fouten snel controleert en oplost, want de gebruiker kan pas updates ontvangen als alle fouten met succes zijn gecontroleerd. Als een controleproces te lang duurt, kan de gebruiker niet werken met bijgewerkte informatie uit Dynamics. De gebruiker kan echter verder werken met de lokale database.

Als een reeds geïnitialiseerd apparaat een nieuw initialisatieverzoek naar Dynamics stuurt en de Task Processing Safe Mode actief is, worden gegevenstaken voor dit apparaat gecontroleerd op onverwerkte taken of niet-gecontroleerde fouten. Als dergelijke taken worden gevonden, worden alle gegevens voor dit apparaat opgeslagen voor handmatige controle en verwerking om gegevensverlies te voorkomen.

Taakverwerking veilige modus activeren/deactiveren

U kunt de Task Processing Safe Mode activeren in Anveo Client Suite Setup op het tabblad Mobile Apps. De modus Task Processing Safe kan ook op gebruikersniveau worden geactiveerd in de Anveo User. Dit kan worden gedaan in de tabsynchronisatie.

Taakverwerking Pogingen

Om af te rekenen met incidentele problemen tijdens het verwerken van ontvangende taken, zoals vergrendelde tabellen, worden taken die met een fout zijn verwerkt, opnieuw verwerkt totdat ze succesvol waren of het gedefinieerde aantal pogingen is bereikt. Deze waarde wordt geconfigureerd door Task Processing Retries. Dynamics wacht tussen pogingen een gedefinieerd aantal milliseconden, dat kan worden ingesteld via ”Task. Dynamicss onafhankelijk van Task Processing Safe Mode.

Afbeelding 5.3: Automatisch opnieuw proberen bij inkomende gegevensverwerking

Je kunt Task Processing Retries activeren in Anveo Client Suite Setup.