Anveo Mobile App / De gebruikersinterface aanpassen / Virtuele tabellen / variabelen
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Virtuele tabellen / variabelen

Naast alle tabellen die in de Dynamics beschikbaar zijn, kunt u ook Anveo Pages instellen op basis van Virtual Tables. De velden in Virtual Tables kunnen gebruikt worden als variabelen, bijvoorbeeld om retourwaarden van functies op de grafische gebruikersinterface weer te geven. Net als variabelen in de Dynamics heeft elk veld van een Virtual Tables een unieke identificatie en een datatype.

U kunt Virtual Tables koppelen aan echte tabellen in de Dynamics. Als een dergelijke link bestaat, kan het de velden van de Virtual Tables in kaart brengen die overeenkomen met de velden van de echte tabel.

Virtual Tables kunnen worden ingesteld in het menu van de Anveo Client Suite in Dynamics op pagina Virtual Tables.

Elke Virtual table kan geassocieerd worden met een zichtbaarheid. Met behulp van de zichtbaarheid kunt u het bereik van een variabele instellen, bijv. of de waarde globaal voor alle gebruikers, slechts één gebruiker, alleen op de huidige Anveo Page of alleen op het huidige Anveo Page Element moet worden gebruikt. Visibility Read Only kan worden gebruikt als het veld van de virtuele tabel alleen een variabele of een retourwaarde is die alleen op de grafische gebruikersinterface moet worden weergegeven.

Toepassingen van virtuele tabellen

Een verkeerd ingestelde zichtbaarheid kan ertoe leiden dat een verkeerde of geen waarde wordt weergegeven.

Alle gegevens van de virtuele tabellen worden opgeslagen in de tabel ACF Virtual Data. U dient echter nooit direct toegang te hebben tot deze gegevens. Gebruik in plaats daarvan de codeunit ACF Virtual Data om toegang te krijgen tot de gegevens.