Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

ACF Management

Met behulp van de codeunit ACF Management heeft u de mogelijkheid om de belangrijkste besturingsfuncties van de Anveo Client Suite op te roepen en te gebruiken in hun code.

De voor de communicatie met de gebruikte webservices staan om technische redenen geen interactie met de gebruiker in de Anveo Web Portal toe. Hierdoor worden de -functies MESSAGE, CONFIRM, STRMENU en DIALOG niet automatisch geïdentificeerd en weergegeven in de client. Anderzijds kunnen deze vooraf bepaalde beperkingen die door de webservices worden opgelegd, met weinig moeite worden omzeild door deze aanroepen over te dragen aan de codeunit ACF Management. De codeunit maakt automatisch een onderscheid tussen -client en Anveo Client Suite en verwerkt de koffer automatisch.

Foutmeldingen veroorzaakt door ERROR hoeven niet te worden aangepast, de webdienst kan deze afhandelen.

MESSAGE …MESSAGE10

De functie MESSAGE is gelijk aan dezelfde functie in de . U kunt berichten gebruiken, waarin u de code vervangt:

MESSAGE('Hello World!');
MESSAGE('Hello %1!', anyVariable);

met deze code:

ACFManagement.MESSAGE('Hello World!');
ACFManagement.MESSAGE1('Hello %1!', anyVariable);

De functie MESSAGE1 betekent dat deze een parameter bevat die in de tekst van het berichtvenster is ingebed. Door het activeren van de functies MESSAGE …MESSAGE10 kunt u maximaal 10 parameters vastleggen.

CONFIRM ... CONFIRM10

Indien u interactie met de gebruiker nodig heeft via een CONFIRM bericht, dan kunt u de code vervangen:

IF CONFIRM('Are you sure?') THEN doSomething();
IF CONFIRM('Do you want to delete %1?',anyVariable) THEN
doSomething();

met deze code:

IF ACFManagement.CONFIRM('Are you sure?',TRUE) THEN
doSomething();
IF ACFManagement.CONFIRM1('Do you want to delete %1?',FALSE,
anyVariable) THEN
doSomething();

Analoog aan de berichten, kunt u door het activeren van CONFIRM ... CONFIRM10 maximaal 10 parameters instellen. Houd er rekening mee dat u de parameter Default moet specificeren, deze parameter kan worden weggelaten in de CONFIRM van de .

Net als bij de standaard versie, moet er bij een CONFIRM op worden gelet dat er vooraf geen tabel is geblokkeerd met INSERT, MODIFY, DELETE of LOCKTABLE, omdat de tabel pas wordt vrijgegeven als de gebruiker zich opnieuw registreert. Dit betekent op zijn beurt dat een zeer lange blokkering het werk van andere gebruikers van de applicatie zal beperken. Als een dergelijk geval onvermijdelijk noodzakelijk is en dus opzettelijk of per ongeluk is gebeurd, kan een gebruikerssessie in de Web User Setup het opnieuw worden ingesteld zodat de verwerking wordt afgebroken.

STRMENU

In het geval dat een “Yes” of “No” niet voldoende is als interactie met een CONFIRM bericht, kunt u de code vervangen:

Selection := Dialog.STRMENU('Yes,No,Cancel',2,'Save?');

met deze code:

Selection := ACFManagement.STRMENU('Yes,No,Cancel',2,'Save?');
DIALOGOPEN, DIALOGUPDATE, DIALOGCLOSE

De functies van de codeunit ACF Management zijn analoog aan dezelfde functies in de en worden gebruikt om de status van lange processen te verkrijgen (bijv. berichten) getoond. Een voorbeeld voor het gebruik van dialoogvensters is te vinden in de codeunit ACF Events Admin/Examples, functie
OnAction_EXAMPLE(), actiecode EXAMPLE:PROGRESSW.

HYPERLINK

Gelijkwaardig aan de functie HYPERLINK van .

OpenURL

Opent een Anveo Page met de inhoud van de opgegeven URL.

OpenURLExtended

Opent een Anveo Page met de inhoud van de opgegeven URL die een veel langere URL toestaat dan de functie OpenURLExtended (meer informatie vindt u hier).

OpenGoogleMaps

Opent een webpagina met een Google-maps kaart op het opgegeven adres. Voor een voorbeeld zie actiecode CONTACT:OPENGM in de codeunit
ACF Events Sales & Marketing

OpenWebPage

Opent een specifieke Anveo Page in de webclient.

OpenWebPageNewRec

Opent een gespecificeerde Anveo Page in de webclient voor het invoegen van een nieuw record. Zodra de Anveo Page geopend is, wordt het record aangemaakt.

CloseWebPage

Sluit de huidige Anveo Page in de webclient.

WebPageNewRec

Maakt een nieuw record aan op de huidige Anveo Page. Deze functie komt overeen met de actie NEW_RECORD() van de codeunit ACF Events (zie meer informatie hier).

ReloadWebPage

Herladen van de huidige Anveo Page in de webclient.

ReloadWebPagesTableNo

Herladen van alle geopende Anveo Pages die verwijzen naar de tabel met het aangegeven nummer. De tweede parameter van deze functie stelt de scope in: 0 = all card, 1 = all lists, 2 = all cards and lists.

DownloadDialogWin

Opent een dialoogvenster voor het downloaden van bestanden of voor het direct bekijken van PDF-documenten, mits een geschikte browser plug-in is geïnstalleerd.

OpenFileDownloadDialogWinSave

Opent een dialoogvenster voor het downloaden van bestanden, ongeacht of het direct in de browserplugin kan worden weergegeven of niet.

OpenFileUploadDialogWin

Opent een dialoogvenster om bestanden te uploaden. De eerste parameter van de functie geeft de bestandsnaam terug (zonder pad), waar het geüploade bestand is opgeslagen. Het bestand bevindt zich na het uploaden in de overdrachtmap van de Anveo Client Suite zoals ingesteld in de Anveo Setup in het veld Web Service File Transfer Folder.

GetSessionID

Geeft de huidige sessie-ID van de Anveo-gebruiker terug.

GetACFUserOrUSERID

Geeft ofwel de Anveo User Code of de globale variabele USERID van de , afhankelijk van de C/AL code, die door Anveo Client Suite of door de wordt opgeroepen.

GetACFUser

Retourneert de Anveo User-gebruikerscode, mits deze in de Anveo Client Suite wordt gebruikt. Anders wordt een blanco waarde teruggegeven.

IsACF

Geeft aan of de C/AL code wordt aangeroepen uit het Anveo Client Framework zodat verschillende soorten gedrag kunnen worden vastgesteld. Vergelijkbaar met ISSERVICETIER of GUIALLOWED in .

IsApp

Geeft aan of de C/AL code wordt aangeroepen vanuit de Anveo Mobile App zodat verschillende soorten gedrag kunnen worden vastgesteld. Vergelijkbaar met ISSERVICETIER of GUIALLOWED in .

Log

Schrijft een logboekvermelding voor een bepaalde functie met een begeleidende tekst. U kunt uw C/AL-code debuggen met behulp van de geactiveerde protocollering van alle gebruikersingangen.

SetxRec

Omdat xRec niet overal beschikbaar is (zie hier), kunt u het instellen met de functie SetxRec. Het instellen van xRec vindt al plaats in de codeunit ACF Events.

GetxRec

Omdat xRec niet overal beschikbaar is (zie hier), kunt u het verkrijgen met de functie GetxRec. Het ophalen van xRec vindt al plaats in de codeunit ACF Events.

GetTempFileName

Maakt een tijdelijk bestand aan op de server waarop de webservice van draait en geeft zijn naam terug.

Bij het openen van Anveo Pages worden de brontabel en de relatiecode als parameter in plaats van de bestemmingstabel (zoals het geval is in de -norm) overhandigd. Aangezien de bestemmingstabel zich in de gespecificeerde relatie bevindt en alle filters (inclusief het beveiligingsfilter) daar zijn ingesteld, moeten de Anveo Pages om veiligheidsredenen op deze manier worden geopend.