Anveo Mobile App / De gebruikersinterface creëren
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

De gebruikersinterface creëren

Anveo Pages vormen de basis en het basiskader voor het werken met de verschillende klanten. Anveo Pages staan gelijk aan enkele vensters in de toepassing, geven de gegevens van Dynamics weer en maken ze toegankelijk voor bewerking door de gebruikers van de klant. De instelling van een Anveo Page, de installatie ervan en de verschillende instelmogelijkheden die de Anveo Client Suite voor een Anveo Page biedt, worden in dit hoofdstuk behandeld. Elke Anveo Page bestaat uit Anveo Page Elements, die verschillende lay-outs in Anveo Web Portal en Anveo Mobile App mogelijk maken.

Een Anveo Page wordt opgeslagen in tabellen in de Dynamics en heeft niets te maken met Pages for the Windows Client (RTC). Voor de werking van de Anveo-cliënten is het niet nodig Dynamics Pages aan te maken of te wijzigen. De Anveo Pages zijn een volledig aparte constructie voor het opslaan van de gegevens en maken een flexibele indeling van de gebruikersinterface mogelijk.

Naast de Anveo Pages vormen menu’s een ander belangrijk kernelement van de werking van de klant. Met behulp van menu’s kunt u de geïnstalleerde Anveo Pages bereiken of functies oproepen die u als C/AL-code of als Anveo Script in de Anveo Client Suite hebt gedefinieerd. 

Pas uw toepassing aan in Dynamics

Alle configuraties en aanpassingen van de gebruikersinterface van de client’kunnen zowel in de Classic Client, in de Role Tailored Client als in de Windows Client van Dynamics worden uitgevoerd. Met behulp van speciaal voor dit doel gemaakte formulieren en pagina’s die deel uitmaken van de Anveo Client Suite, kan het ontwerp en de functie van de Anveo Pages en menu’s worden aangepast aan de’ behoeften van de gebruikers.