Anveo Mobile App / De gebruikersinterface creëren / Maak een nieuwe Anveo Page aan

Maak een nieuwe Anveo Page aan

Om een nieuwe Anveo Page aan te maken, gaat u naar de lijst met Anveo Pages en drukt u op nieuw.
Op de lijst van alle Anveo Pages kunt u de volgende eigenschappen zien:

Code

Het veld Code is de technische identificatiecode van de Anveo Page en zal nodig zijn voor de interne cross-linking. Deze identificatiecode moet duidelijk zijn.


Description

De beschrijving is de titel van de Anveo Page voor zover de meertaligheid voor deze beschrijving niet in stand wordt gehouden.

Published

Deze eigenschap geeft aan of de Anveo Page kan worden gebruikt door eindgebruikers in Anveo Client (ingesteld op ja), of dat de pagina kan worden gewijzigd (ingesteld op nee). Begin uw wijziging door eerst uw Anveo Page uit te geven. Na het maken van uw wijzigingen, publiceert u uw Anveo Page aan het einde van de Anveo Page.

In Anveo Mobile App is al een ongepubliceerde Anveo Page zichtbaar, maar er worden nog geen navigatiescripts gemaakt.

Een gepubliceerde Anveo Page kan niet worden gewijzigd – de publicatie moet eerst worden ingetrokken om dit te kunnen doen.

Anveo Page mag niet in een live systeem gebeuren. Stel een apart ontwikkelingssysteem in, voeg daar uw Anveo Pages toe/wijzig uw Pagina’Anveo Pages, en na succesvolle tests, zet uw Anveo Pages (plus extra Anveo instellingen indien nodig) over van ontwikkeling naar live systeem via xml document.

Linked from Main Menus

In de kolom Linked from Main Menus kun je zien in hoeveel hoofdmenu’s de huidige Anveo Page wordt gebruikt. Door op de assist-edit-knop te klikken […] kunt u zien welke hoofdmenu’s de huidige Anveo Page wordt weergegeven. Op deze manier kunt u begrijpen of uw Anveo Page direct via een hoofdmenu bereikbaar is. Het toevoegen van Anveo Pages aan een hoofdmenu wordt uitgelegd in .


Status

De Status is een hulpmiddel voor je ontwikkeling; je kunt zelf bepalen welke staat in ontwikkeling de huidige Anveo Page is. Deze toestand heeft geen gevolgen voor de weergave of functie binnen de gebruikersinterface.

Locked

Om het gelijktijdig bewerken van niet gepubliceerde Anveo Pages te voorkomen, kunt u de Anveo Page vergrendelen. Als de Anveo Page is vergrendeld, wordt de vergrendelde vlag ingesteld en in het veld Locked by is de gebruiker die de vergrendeling heeft. Sloten kunnen automatisch of handmatig worden ingesteld.

Comment

U heeft de optie om notities toe te voegen aan een Anveo Page of gedetailleerde beschrijvingen in de kolom Comment. Deze opmerkingen zijn puur voor uw organisatie en worden niet weergegeven in de gebruikersinterface.

Synchronisatie is noodzakelijk voor een update van een Anveo Page in de Anveo Mobile App.

Met de im- en export acties uit het menu kunt u Anveo Pages als XML-bestand im- en exporteren. Hiermee kunt u uw geconfigureerde Anveo Pages naar andere Dynamics-databases transporteren zonder dat u ze opnieuw hoeft aan te maken op het doelsysteem. Als u probeert een Anveo Page te importeren die al in het systeem bestaat, wordt de gepubliceerde markering van de Anveo Page verwijderd, de pagina wordt verwijderd en vervangen door de Anveo Page die het XML-bestand heeft gedefinieerd. Een typische toepassing hiervan is de overdracht van nieuwe ontwikkelingen van de test naar live systemen.