Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Menu’s

Er zijn drie soorten menu’s in Anveo Client Suite: Menu’s in de Main Menus en Menu Templates van Anveo Pages en Menu Templates. Al deze soorten menu’s hebben grotendeels dezelfde eigenschappen, behalve dat menusjablonen niet direct kunnen worden aangeroepen. Daarnaast worden de eigenschappen van de menu’s in Anveo Pages hieronder speciaal behandeld.

U kunt een nieuw hoofdmenu aanmaken vanuit de Main Menus pagina in de setup van de Anveo Client Suite in Dynamics.

Code

Identificatie van het Main Menu.

Type

Definieert of de invoer van het type Main Menu of Menu Template is.

Menu Type

Het Menu Type moet worden ingesteld op Anveo Mobile App.

Width, Height

Niet relevant. Voor de Anveo Mobile App is de grootte van het
Main Menu afhankelijk van de schermgrootte van het mobiele apparaat.

Anveo Theme

Definieert het kleurenthema van het menu.

OnOpenMenu Action

Script dat wordt uitgevoerd bij het openen van het menu.

OnReloadMenu Action

Script dat wordt uitgevoerd bij het herladen van het menu.

OnSynch Action

Script dat wordt uitgevoerd door op de synchronisatieknop in het menu te drukken.

OnClose Page Action

Script dat wordt uitgevoerd bij het sluiten van het menu alvorens uit te loggen.

U kunt menu-items toevoegen of bestaande menu-items bewerken met één klik op de knop Edit. U kunt menu’s als XML-bestand exporteren of importeren via de functies Export selected main menus en Import main menus. Als u een menu wilt importeren en dat menu bestaat al, dan wordt het menu niet overschreven.

Page Element Menu

Elk Main Menu bestaat uit meerdere Menu Elements-elementen die bepalen hoe de tegels op het menu eruit zullen zien. De tegels hebben de volgende eigenschappen:

Description

Tekst op de tegel. De tekst kan in meerdere talen worden ingesteld via de […] knop.

Linked Anveo Page

Definieert een pagina die toegankelijk is wanneer u op de tegel drukt.

Action Code

Definieert een actie die wordt uitgevoerd wanneer u op de tegel drukt.

Als noch Linked Anveo Page noch Action Code zijn gedefinieerd, wordt het Menu Element-element als een koptekst weergegeven.

Icon Description

Definieert welk pictogram op de tegel wordt weergegeven (lees hier meer over pictogrammen).

Fill Fit Color

Als deze optie is aangevinkt, heeft het pictogram’geen framing.

Icon Color

Als het icoontje gekleurd mag zijn, kan de kleur hier gedefinieerd worden.

Text Color

Definitie van de tekstkleur op de tegel.

Background Color

Definitie van de kleur van de tegel.

Via de functies Up, Down, Left en Right kunt u de volgorde en de inspringing van de menu-items instellen.

Wijzigingen in het hoofdmenu zijn niet zichtbaar in de client totdat de sessie opnieuw is gestart (bijvoorbeeld door de website opnieuw te laden in de browser) of de synchronisatie in de Anveo Mobile App.

Menu-items zonder een gekoppelde Anveo Page, een aanpasbare relatie of een functiecode zijn niet zichtbaar in de client. Hetzelfde geldt voor menu-items die verwijzen naar niet-gepubliceerde Anveo Pages of naar Anveo Pages waarvoor u niet voldoende rechten heeft (meer informatie over toegangsrechten vindt u hier).

Als u de beschrijving van het menu-item leeg laat en een gelinkte Anveo Page aangeeft, wordt de beschrijving van de Anveo Page samen met alle vertalingen automatisch overgenomen in het menu-item.

Menu Templates

Naast het aanmaken van individuele items binnen een menu kunt u een sjabloon voor menu’s maken en in Anveo Pages invoegen. Zo bespaart u tijd en hoeft u geen menu’s na te maken die u vaak in Anveo Pages gebruikt. U heeft ook de mogelijkheid om een menusjabloon te gebruiken binnen een menusjabloon zodat u dit sneller kunt instellen, hoewel u dit niet kunt doen met sjablonen met dezelfde code.

U kunt alle menusjablonen in het hoofdmenu in de Dynamics bewerken via de pagina Menu Templates. U kunt ook menusjablonen als XML-bestand via de pagina exporteren of importeren. Als u een menusjabloon wilt importeren en dat sjabloon bestaat al, dan wordt het niet overschreven.

In tegenstelling tot de hoofdmenu’s hebben de menu’s op Anveo Pages de eigenschappen Close Anveo Page after action en Line choice required.

Line choice required

Dwingt de gebruiker een element te kiezen op een lijst van Anveo Page Elements om de gebruiker in staat te stellen verder te gaan. Dit is bijvoorbeeld nodig om regels te verwijderen.

In Anveo Mobile App worden de Menu Elements-elementen op verschillende plaatsen weergegeven, afhankelijk van het feit of een lijnselectie vereist is. Rechtsboven vindt u de menu-elementen zonder lijnselectie, die geen record nodig hebben om verder te gaan – zoals het invoegen van een nieuw record. De menu-items die betrekking hebben op de opname worden geopend door op een regel te drukken. Aangezien het indrukken van een record in Anveo Mobile App ook voor andere acties kan worden gebruikt, moet de actiecode OPENLINEMENU() worden ingesteld in het veld Short Press Action of Long Press Action het Anveo Page Element-element (vind meer informatie hier).