Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

WebView

De WebView is een gebied op een kaart of een volledig aparte Anveo page van het type kaart waarop webcontent kan worden weergegeven. Dit kan worden gebruikt om bijvoorbeeld grafieken, tabellen of productafbeeldingen van het internet te maken.

Vereisten

Om de WebView te gebruiken zijn de Anveo Client Suite versie 11 en de huidige app-versies nodig.

Objecten

Er zijn geen aparte objecten nodig voor de WebView.

Technische details

De WebView is in eerste instantie een HTML-pagina voor weergave. Bij het laden van een Anveo page moeten de gegevens worden overgebracht naar de HTML-pagina, die vervolgens op de pagina kan worden weergegeven. In onze voorbeelden gebruiken we de JavaScript-bibliotheek Vue.js.

Wanneer de Anveo page wordt geopend, worden de gegevens doorgegeven aan een JavaScript-opdracht en daar verwerkt voor verdere weergave. Daarom is de volgende functie vereist in het JavaScript-bestand:

function WebViewDataLoaded(name, value) {};

In het OnAfterGetRecord van de Anveo page worden de gegevens en velden vervolgens met de nieuwe pagina-opdracht PAGE(‘SETWEBVIEWDATA’) aan de WebView doorgegeven. De basis van de WebView is een Anveo actiecode van het type HTML. De bijbehorende actiecode van het type JavaScript wordt als bibliotheek opgeslagen in de HTML-actiecode.

De HTML-pagina kan ook via CSS worden aangepast. Hiervoor moet een actiecode van het type CSS beschikbaar zijn, die als een bibliotheek in de HTML-actiecode wordt opgeslagen.

Anveo Script‘s

Anveo Script Commando voor het doorgeven van gegevens aan de WebView. Dit wordt gebruikt in de Anveo page in het OnAfterGetRecord. Elke oproep voert de JavaScript-functie uit: WebViewDataLoaded(naam, waarde) {};. Dit moet dus altijd in een JavaScript-bestand staan.

WebViewDataLoaded(name, value) {};

Het JavaScript-gedeelte van de PAGE (‘SETWEBVIEWDATA’)[…]); functie. Dit wordt altijd opgeroepen wanneer het PAGE commando wordt uitgevoerd. Deze functie verwerkt de overgedragen gegevens voor het display.

PAGE('SETWEBVIEWDATA', String Fieldname, String Variable name, Record / String Value, String Columns);

Deze functie laadt gegevens in de WebView

WebView Fieldname
String

Specificeert de veldnaam van de WebView op een Anveo page die wordt bijgewerkt met het SETWEBVIEWDATA-commando. Kan leeg zijn als de Anveo page van het type WebView is.

WebView variable name
String

Waarde van de eerste parameter van de WebViewDataLoaded (naam, waarde) functie aangeroepen in de JavaScript actiecode.

Value
Record/Value

Specificeert een gefilterd en gesorteerd gegevensrecord. Als er een record is opgegeven, moet de laatste parameter worden ingevuld. Kan ook als string worden doorgegeven. Dit komt dan overeen met de waarde van de tweede parameter van de WebViewDataLoaded (naam, waarde) functie, die wordt aangeroepen in de JavaScript actiecode.

Columns
String

Als de parameter Record/Value een waarde bevat, moet een door komma’s gescheiden reeks veldnummers worden doorgegeven. Hieruit wordt dan automatisch een object gegenereerd en het gegevensrecord voor de overdracht naar de functie. Als de string leeg is, worden alleen de primaire sleutelvelden gepasseerd.

RunScriptOnRecord(String ActionCode, parameter);

Deze opdracht voert de opgegeven Anveo-actiecode van het JavaScript-bestand uit. Als voorbeeld, de overgedragen gegevens worden hier verwerkt en de synchronisatie wordt geactiveerd. De gespecificeerde actiecode moet worden opgeslagen in de HTML-actiecode als een bibliotheek.

Anv_Debug(String Message);

Debugcommando om debug-berichten weer te geven in het runtime-logboek van het apparaat.

Voorbeelden

U kunt een voorbeeld vinden in onze Sales App. Hier tonen we bijvoorbeeld de bestelregels in een ander tabblad op de verkooporderkaart via de WebView. In het hoofdmenu vindt u het item Topklanten. Hier wordt een grafiek weergegeven.

In de Anveo Service App wordt een overzicht van de ingevoerde artikelen en tijden geopend voordat een serviceopdracht wordt ondertekend. De handtekening kan dan worden gezet.