Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Tafel Relaties

Anveo Page Table-Field Relation definieert standaard relaties (datafilters) tussen gekoppelde Anveo Pages. Welke combinatie van brontabel/veld verwijst naar welke combinatie van bestemmingstabel/veld is gedefinieerd in vier kolommen. Deze instelling is een globale instelling. In tegenstelling tot de Dynamics-client hoeft deze niet voor elke Anveo Page opnieuw te worden ingesteld. Het is een standaardwaarde die overschreven kan worden door een <em door het gebruik van C/AL code of Anveo Script als er in sommige gevallen andere relaties nodig zijn.

Anveo Client Suite biedt drie verschillende soorten relaties:

Optie 1: Globale definitie als standaardwaarde

Deze tabel relaties gelden globaal voor alle Anveo Pages in . Als u filters definieert in standaard tabelrelaties, zullen deze filters overal worden gebruikt. Dit helpt u bij het opzetten van basisrelaties, zonder dat u deze steeds opnieuw hoeft te definiëren voor elke Anveo Page link.
Deze definitie kan worden gebruikt om eenvoudige relaties op te zetten van meerdere velden van bron tot bestemming, inclusief extra statische filters.

Voorbeeld: Relatie tussen klant en klantengrootboekingave filtert alleen klantnummer.

Optie 2: individuele betrekkingen

In sommige gevallen kunnen andere relaties nodig zijn. Dit wordt gedaan door een Relation Code in te stellen en uw relatie te definiëren in Anveo Page Table-Field Relation met uw Relation Code. Gebruik deze relatiecode in uw Anveo Page links.

Voorbeeld Relatiecode MOET: CLE[OPEN]: De koppeling tussen tabellen klant en klantengrootboekingave toont alleen open vermeldingen. Naast een filter op klantnummer wordt ook het veld Open gefilterd naar waarheid (= 1).

Optie 3: individuele relaties voor complexe of flexibele filters

De eerste twee opties staan alleen eenvoudige relaties toe tussen twee tabellen (en meerdere velden), maar altijd met een veldwaarde als filter of met vaste filterwaarden.
Het is niet mogelijk om complexe filters met meerdere tabellen te gebruiken, noch kunt u flexibele filters met dynamische gegevens hebben, zoals een filter op basis van de huidige datum (zoals Due Date). <= Dit kan door gebruik te maken van C/AL code of Anveo Script.

Voor Anveo Web Portal zie je

Opzetten van Anveo Page

Deze opstelling is vereist voor de opties 1 en 2. Er zijn drie verschillende soorten tabelrelaties:

Relation

Beschrijft een algemene tabelrelatie die nodig is om Anveo Pages correct te koppelen. Deze relatie wordt gebruikt tijdens elke leestoegang.

OnInsert Relation

Beschreven in deze relatie is welke velden in de bestemmingstabel moeten worden gevuld met gegevens uit de brontabel of met constante waarden wanneer er een nieuwe aantekening in de bestemmingstabel moet worden gemaakt door middel van de functie NEW_RECORD() van Anveo Client Suite.
Voorbeeld: Als een nieuwe sales order van de klantenkaart moet kunnen worden aangemaakt, kan een tabelrelatie van dit type worden vastgesteld om het klantnummer in de nieuwe verkooporder al in te vullen, bijvoorbeeld in hetSell-to Customer No. In dit voorbeeld zou de brontabelKlant en deSales Header zijn. De mogelijkheid bestaat ook om in het veldConstant een doorlopende nummering in te stellen. De waarde “+10000” betekent bijvoorbeeld dat de waarde 10000 moet worden toegevoegd aan de laatste vermelding in het veld (alleen Anveo Web Portal). Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij het creëren van verkooplijnen.

In het Anveo Web Portal Script moeten nieuwe records worden aangemaakt door Anveo Script voordat de kaart kan worden geopend voor bewerking.

Dropdown Field Relation

De aanduiding van een type tabelrelatie is voldoende om dropdowns in afzonderlijke velden op de Anveo Page mogelijk te maken. Een Dropdown Field Relation type tabelrelatie geeft de toegevoegde optie om filters te definiëren binnen de dropdowns. In het veld Ship-to Code in de Sales Header kan bijvoorbeeld worden gedefinieerd dat in de dropdown alleen het verzendadres van een klant’wordt weergegeven en niet alle adressen die voor die klant in het systeem zijn opgeslagen.