Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Velden en knoppen

Met een klik op de knop Fields opent zich een nieuw venster dat het mogelijk maakt om de tabbladen en velden voor een Anveo Page Element in te stellen.

Anveo Page Elements van de typekaart hebben tabbladen. Tabs in de Anveo Web Portal zien eruit als tabbladen zoals je gewend bent in Microsoft Windows programma’ s.

Velden op een Anveo Page definiëren plaatshouders die kunnen worden ingevuld met gegevens van de . Een veld kan ook gebruikt worden als een knop en kan een actie uitvoeren door er op te klikken. Als u gegevens wilt weergeven die niet in -tabellen zijn opgeslagen (bijv. variabelen of resultaten van C/AL-functies), kunt u hier virtuele tabellen en virtuele velden gebruiken. 

Velden hebben de volgende kenmerken en mogelijke instellingen:

Type

Een veld op een Anveo Page definieert plaatshouders die verschillende typen kunnen hebben. In het veldType kun je het type van het veld instellen, dat de volgende waarden kan hebben:

Field

Geeft de gegevens van een veld uit de weer.

Button

Definieert het veld als een knop, die een actie kan uitvoeren.

Virtual Field

Geeft een veld weer van een virtuele tabel, die u eerder hebt gedefinieerd in de Anveo Web Portal.

Field No.

HetField No. komt overeen met het in de -tabel en kan via een lookup uit de bestaande velden worden geselecteerd. FlowFields zijn hier ook beschikbaar en worden automatisch berekend. 

Virtual Web Table Code

Het veld Virtual Web Table Code is gelijk aan hetTable No . van an =””], maar alleen naar analogie van de virtuele tabellen die u in deAnveo heeft gedefinieerd.

Virtual Web Field Code

Het veldVirtueleVirtual Web Field Code is gelijk aan het veldVirtueleVirtual Web Field Code, maar alleen naar analogie van de virtuele tabellen die u in de Anveo Web Portal hebt gedefinieerd.

Description

De Description wordt overgenomen in de , inclusief de vertalingen uit de tabel met de bijschriften in de tabel. Op deze manier is het niet verplicht om het extra werk van het opnieuw invoeren van alle beschrijvingen met de bijbehorende vertalingen voor de . Indien gewenst kunt u de veldomschrijvingen en vertalingen te allen tijde handmatig aanpassen via de knop Bewerken assisteren. […].

Link with Previous Field

In het veldLinkLink with Previous Field kunt u vastleggen of het huidige veld al dan niet met het vorige veld moet worden gekoppeld. U kunt bijvoorbeeld een stadsveld koppelen aan het vorige Postcode-veld, omdat deze een directe correlatie met elkaar hebben. Bovendien kunt u de knoppen koppelen met velden zodat de knoppen in het veld verschijnen. 

De vlag Link with Previous Field kan ook in lijsten worden gebruikt. Als het gekoppelde veld in de Edit View wordt weergegeven, kunt u bijv. het volgende definiëren en van daaruit vallen de dalen van daaruit.

Sorting allowed

Een vinkje plaatsen in het veldSorterenSorting allowed betekent dat de gebruiker van een client records kan sorteren op basis van dat veld in de gebruikersinterface. 

Filter enabled

Een vinkje zetten in het veldFilterFilter allowed betekent dat de gebruiker van een client een filter kan instellen op dat veld in de gebruikersinterface.

Om de gegevens op een veld efficiënt te kunnen sorteren of filteren, heeft de tabel in de of de SQL-database een sleutel of een index op dat veld nodig. Het gevolg is dat er alleen gesorteerd kan worden op het soort kolommen dat aan deze voorwaarden voldoet.

Readonly

In het veld Readonly-lezen kunt u aangeven of de gegevens in het veld al dan niet in de client overschreven mogen worden. 

Visibility

Visibility geeft aan of het veld zichtbaar moet zijn op de Anveo Page van de klant.

In Anveo Page Elements van het lijsttype kunt u zichtbaarheid gebruiken om te bepalen of het veld in het begin verborgen moet worden. De gebruiker kan besluiten om het veld daarna los te koppelen van het veld. De instelling die de gebruiker tijdens een sessie doet, wordt niet opgeslagen om prestatieredenen. Dat betekent dat wanneer u de volgende keer de Anveo Page opent, het veld weer verborgen wordt.

Font Size %

In het veldFont Size % kunt u de lettergrootte in procenten instellen. Een lege waarde is gelijk aan 100 %. 


Bold

Een vinkje in het veldBold zorgt ervoor dat het lettertype vet wordt weergegeven.


Table Alignment

Op lijsten kunt u in het veld Table Alignment bepalen of de inhoud van het veld moet worden uitgelijnd met de rechter- of de linkerrand.

Add Caption

Een vinkje in het veld Add Caption zorgt ervoor dat het bijschrift van de bijsluiter wordt weergegeven.

Width

De Width stelt de breedte van een veld in. Op lijsten komt de breedte overeen met een absolute waarde. 

Editable List Support

Show in Edit View

Bepaalt of het veld kan worden geselecteerd om te worden weergegeven in de Edit View. De Edit View is een balk in iOS en Android die boven het toetsenbord wordt weergegeven. In Windows staat de Edit View aan de rechterkant van de pagina.

Een veld kan worden geselecteerd om te worden weergegeven in de Edit View, ongeacht of het bewerkbaar is of niet.

Do not select content on focus

Definieert of de veldinhoud is geselecteerd voor snelle bewerking wanneer het veld scherpgesteld wordt.

Next fieldname on enter

Definieert welk veld de scherpstelling wordt geselecteerd na het indrukken van enter. Deze instelling wordt genegeerd als er een Script on enter is ingesteld.

Script on enter

Definieert een script dat wordt uitgevoerd wanneer u op enter in het veld drukt. In dit script kunnen verschillende attributen worden ingesteld, zoals Enabled en EditViewViewVisible.

Als het Script on enter is gevuld, wordt de waarde die is ingesteld in Next fieldname on enter genegeerd. Als de focus op een ander veld moet worden ingesteld bij het indrukken van de toets, dan moet dit veld in het script worden gedefinieerd.

Wijzigingen van het record en wijzigingen van het record in het Script on enter zullen als twee afzonderlijke transacties worden uitgevoerd. Alle wijzigingen die in het record in het Script on enter worden aangebracht, worden na het MODIFY uitgevoerd.

Verdere eigenschappen worden in verschillende tabbladen geplaatst.

General

Het tabblad General bevat de volgende velden:

Default Value

U kunt voor elk veld een Default Value aangeven. Deze waarde wordt ingesteld bij het aanmaken van een nieuw record in het veld.

Filter Value

Vaste beperkingen bij het uitlezen van de records uit de tabel kunnen worden ingesteld met behulp vanFilter Value . Deze beperkingen zijn permanent verbonden met het Anveo Page Element en zijn niet dynamisch. Een voorbeeld van een toepassing is het filteren van de tableSalesSales Header in termen van bepaalde soorten documenten zoals citaten. De parameterwaarden worden als functieSETFILTER in de ingesteld; in het geval van optievelden moet daarom de numerieke waarde van de optiewaarde worden opgegeven. Dynamische filtering in Anveo Web Portal, bijvoorbeeld het reduceren van alle gegevens voor een klant of verkoper, wordt opgelost door de functies ReadSecurityFilter van de codeunit ACF Events. Binnen de Anveo Web Portal worden synchronisatiepakketten gebruikt voor dat soort filtering (zie paragraaf Synchronisatiepakketten).

Decimal Precision View

Met behulp van het veld Decimal Precision View kunt u binnen de cliënt het aantal cijfers na de decimale punt definiëren. Bijvoorbeeld, de instelling Decimal Precision View = 2 en Decimal Precision Viewgave = 5 betekent dat het getal 0,12345 in de weergavemodus wordt weergegeven als 0,12 en in de bewerkingsmodus compleet als 0,12345. Het afronden wordt automatisch uitgevoerd zodat de maximale precisie in acht wordt genomen.


Decimal Precision Edit

Met behulp van de fieldDecimalDecimal Precision Edit kunt u het aantal cijfers na de decimale punt bepalen wanneer de decimale waarde wordt gewijzigd. De instelling is analoog aan de instelling van het veld.

Thousands Separator

Door een vinkje te plaatsen in het veldThousands Separator-separator wordt een scheidingsteken in duizenden decimalen geplaatst.

Advanced

Het tabblad Advanced bevat de volgende velden:

Field Layout

De Field Layout specificeert hoe het veld in de client moet worden afgebeeld. De weergave is afhankelijk van het gegevenstype van het veld’en maakt het mogelijk om extra comfortabele typehulpmiddelen zoals een kalender in een datumveld te gebruiken. In codevelden met relaties wordt in plaats vanText Field het typeLinkedLinked DropDown aangegeven. Het bestaan van de relatie wordt automatisch gedetecteerd bij de keuze van het veld. Het datatype kan hier echter worden gewijzigd inText Field wanneer er geen dropdown wordt verondersteld te worden aangeboden.
In de Anveo Web Portal staan extra veldindelingen waaruit u kunt kiezen, zoals Foto (toont een afbeelding)Phone (veld toont een telefoonnummer), Barcode (staat scannen toe) en URL. Elk van de geselecteerde opmaak toont automatisch een knop met een link ernaast, zonder dat u een knop met actiecode apart hoeft te definiëren.

Lock/Reload Behavior

In het veldLock/ReloadLock/Reload Behavior kunt u de vergrendeling en de omvang van het herladen van de velden in de gebruikersinterface instellen. De instelling
Lock + Reload All Elements is standaard ingesteld en betekent dat bij het valideren van een nieuwe veldwaarde in , de huidige Anveo Page wordt vergrendeld en dat alle velden daarna opnieuw worden geladen met gegevens uit de . In de instellingLockLock + Reload Current Element worden alle velden van het huidige Anveo Page Element alleen opnieuw geladen. De instellingNoNo Lock + Reload Current Element laat de Anveo Page niet vergrendeld, zodat nieuwe gegevens al kunnen worden ingetypt terwijl het huidige Anveo Page Element wordt herladen.

Zorg ervoor dat een veld met de instelling No Lock + Reload Current Element geen validate trigger uitvoert die kan leiden tot een wijziging van de waarden van andere velden op de huidige Anveo Page omdat in de gebruikersinterface gegevens worden weergegeven die niet overeenkomen met die in de database (bijv. bij het invoeren van een klantnummer in het veld Sell-to Customer No. in een verkooporder).

Field Name

De Field Name is de interne, unieke identificatie van het veld op een Anveo Page die automatisch wordt bepaald door de Anveo Client Suite. Deze waarde kan worden gebruikt voor het programmeren van het blikje of voor het dynamisch wijzigen van de gebruikersinterface.

DropDown List

Het tabblad DropDown List bevat alle velden voor de optimale weergave van een dropdown in de Anveo Web Portal:

DropDown Custom Table Relation

Normaal gesproken wordt de relatie tussen de huidige Anveo Page en de te openen Anveo Page automatisch aangemaakt via de globale setup in de Anveo Page Table-Field Relation van de Anveo Client Suite. Als er een afwijkende relatie bestaat tussen de twee of een relatie die niet via eenvoudige veldrelaties kan worden weergegeven, kan een code worden aangegeven in het veldDropDownDropDown Custom Table Relation dat deze relatie specificeert in de C/AL code of via Anveo Script (zie paragraaf Flexibele relaties tussen Anveo Pages).

DropDown Search in Field

U kunt het veldDropDownDropDown Search in Field gebruiken om de resultaten in een dropdown lijst te beïnvloeden, wanneer u een waarde in een veld intypt. DropDown Search in Field stelt de volgorde van de zoekresultaten in. Bijvoorbeeld, stel dat u in
Currency Code de veldcode aan de linkerkant en Omschrijving aan de rechterkant hebt en u typt in “EUR” in deCurrency Code , dan heeft u de mogelijkheid om te kiezen of u wilt zoeken naar “EUR” in beide velden, alleen in Code of alleen in Omschrijving. Bovendien kunt u kiezen in welke van de twee velden het zoeken het eerst moet beginnen. Door de optie te kiezen begint het zoeken in het linker veld both (left first)in ons voorbeeld het veld Code) en gaat het verder tot de lijst met zoekresultaten leeg is. Als de lijst leeg is, wordt verder gezocht in het rechter veld (in ons voorbeeld het veld Beschrijving). De zoekopdracht werkt met zowel de optiebowelboth (right first) de optiebowel (both (right first) analoog aan de optiebowelboth (left first) .

DropDown Wildcard Search

In het veldDropDropDownDropDown Wildcard Search kunt u het filter definiëren waarmee de resultaten in een dropdown worden gefilterd.

DropDown Field 1

In een dropdown zijn er twee velden. InDropDownDropDown Field 1 definieert u het eerste veld van de dropdown. Als andere bijschriften dan die in de globaal gedefinieerde constanten worden gebruikt, definieer dan uw eigen taalafhankelijke bijschriften met behulp van de knop Assist-Edit. […].

DropDown Field 2

Analoog aanDropDown Field 1-veld 1 , alleen volgens het tweede veld van een dropdown.

Button

In het tabblad Button staan alle velden voor de definitie van een knop:

Button Icon

In het veldKnopButton Icon kunt u het pictogram van de knop definiëren.

Button Linked Anveo Page

Als je een Anveo Page wilt openen door op de knop te klikken, typ dan de code van die Anveo Page in het veld Button Linked Anveo Page.

Button Custom Table Relation

Normaal gesproken wordt de relatie tussen de huidige Anveo Page en de te openen Anveo Page automatisch gecreëerd via de globale setup in deAnveoAnveo Page Table-Field Relation van de Anveo Client Suite. Als er een afwijkende relatie bestaat tussen de twee of een relatie die niet via eenvoudige veldrelaties kan worden weergegeven, kan een code worden aangegeven in het veldButton Custom Table Relation die deze relatie specificeert in de C/AL code of via het Anveo Script (zie ).

Button Action Code

Als u een andere gewenste actie wilt uitvoeren door op de knop te klikken, voert u de code van de actie die u via C/AL-code of Anveo Script hebt geprogrammeerd in het veld Button Action Code in.


Button Border

Door een vinkje te zetten in hetButton Border wordt er een rand om de knop getekend.

Colors

In het tabblad Colors kunt u de standaardkleuren van de client overschrijven en eigen kleuren instellen voor de beschrijving, achtergrond en lettertype. Alle kleuren moeten worden gespecificeerd als een zes-cijferig hexadecimaal getal (bijv. #FF000000 voor rood).

Label Color

In het veld Label Color kunt u de kleur van de beschrijving definiëren.

Field Font Color

In hetField Font Color kunt u de kleur van het lettertype in het veld definiëren.

Field Background Color

In het veldField Background Color kunt u de kleur van de veldachtergrond definiëren.