Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Velden en knoppen

Met een klik op de knop Fields opent zich een nieuw venster dat het mogelijk maakt om de tabbladen en velden voor een Anveo Page Element in te stellen.

Anveo Page Elements van de typekaart kunnen tabbladen hebben. Tabs in de Anveo Mobile App worden naast elkaar weergegeven en kunnen worden bereikt door het scherm horizontaal te “vegen”, zoals gebruikelijk bij mobiele apparaten.

Velden op een Anveo Page definiëren plaatshouders die kunnen worden ingevuld met gegevens van de Dynamics. Een veld kan ook gebruikt worden als een knop en kan een actie uitvoeren door er op te klikken. Als u gegevens wilt weergeven die niet in Dynamics-tabellen zijn opgeslagen (bijv. variabelen of resultaten van C/AL-functies), kunt u hier virtuele tabellen en virtuele velden gebruiken. 

Velden hebben de volgende kenmerken en mogelijke instellingen:

Type

Een veld op een Anveo Page definieert plaatshouders die verschillende typen kunnen hebben. In het veldType kun je het type van het veld instellen, dat de volgende waarden kan hebben:

Field

Geeft de gegevens van een veld uit de Dynamics weer.

Button

Definieert het veld als een knop, die een actie kan uitvoeren.

Group

Gebruik groepering om de velden op een kaart in de Anveo Mobile App te herschikken.

Field No.

HetField No. komt overeen met het Dynamics in de Dynamics-tabel en kan via een lookup uit de bestaande velden worden geselecteerd. FlowFields zijn hier ook beschikbaar en worden automatisch berekend. 

Description

De Description wordt overgenomen in de Dynamics, inclusief de vertalingen uit de tabel met de bijschriften in de tabel. Op deze manier is het niet verplicht om het extra werk van het opnieuw invoeren van alle beschrijvingen met de bijbehorende vertalingen voor de . Indien gewenst kunt u de veldomschrijvingen en vertalingen te allen tijde handmatig aanpassen via de knop Bewerken assisteren. […].

Link with Previous Field

In het veldLinkLink with Previous Field kunt u vastleggen of het huidige veld al dan niet met het vorige veld moet worden gekoppeld. U kunt bijvoorbeeld een stadsveld koppelen aan het vorige Postcode-veld, omdat deze een directe correlatie met elkaar hebben. Bovendien kunt u de knoppen koppelen met velden zodat de knoppen in het veld verschijnen. 

De vlag Link with Previous Field kan ook in lijsten worden gebruikt. Als het gekoppelde veld in de Edit View wordt weergegeven, kunt u bijv. het volgende definiëren en van daaruit vallen de dalen van daaruit.

Sorting allowed

Een vinkje plaatsen in het veldSorterenSorting allowed betekent dat de gebruiker van een client records kan sorteren op basis van dat veld in de gebruikersinterface. 

Filter enabled

Een vinkje zetten in het veldFilterFilter allowed betekent dat de gebruiker van een client een filter kan instellen op dat veld in de gebruikersinterface.

Om de gegevens op een veld efficiënt te kunnen sorteren of filteren, heeft de tabel in de Dynamics of de SQL-database een sleutel of een index op dat veld nodig. Het gevolg is dat er alleen gesorteerd kan worden op het soort kolommen dat aan deze voorwaarden voldoet.

Readonly

In het veld Readonly-lezen kunt u aangeven of de gegevens in het veld al dan niet in de client overschreven mogen worden. 

Visibility

Visibility geeft aan of het veld zichtbaar moet zijn op de Anveo Page van de klant.

In het Anveo Mobile App betekent de optieVerborgenHidden per default dat het veld technisch beschikbaar is en zichtbaar gemaakt kan worden door Anveo Script. Deze velden kunnen gemarkeerd worden voor filter- of sorteeropties zonder waarden in de lijst te tonen. Verborgen velden worden als onbestaand beschouwd en kunnen noch door de gebruiker, noch door Anveo Script zichtbaar gemaakt worden.

Font Size %

In het veldFont Size % kunt u de lettergrootte in procenten instellen. Een lege waarde is gelijk aan 100 %. 


Bold

Een vinkje in het veldBold zorgt ervoor dat het lettertype vet wordt weergegeven.

Linebreak after field

Een vinkje in het veld Linebreak after field voegt een regeluitval toe na een veld in lijsten zonder tabelopmaak.

Add Caption

Een vinkje in het veld Add Caption zorgt ervoor dat het bijschrift van de bijsluiter wordt weergegeven.

Width

De Width stelt de breedte van een veld in. Op lijsten komt de breedte overeen met een absolute waarde. 

Op kaarten in de Anveo Mobile App komt de breedte overeen met een weging van de totale beschikbare breedte. Als bijvoorbeeld drie velden op een regel zijn geplaatst (de laatste twee velden hebben het vinkje bij het vinkje bij het vinkje Link with Previous Field het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij het vinkje bij de laatste twee velden.

Editable List Support

Show in Edit View

Bepaalt of het veld kan worden geselecteerd om te worden weergegeven in de Edit View. De Edit View is een balk in iOS en Android die boven het toetsenbord wordt weergegeven. In Windows staat de Edit View aan de rechterkant van de pagina.

Een veld kan worden geselecteerd om te worden weergegeven in de Edit View, ongeacht of het bewerkbaar is of niet.

Do not select content on focus

Definieert of de veldinhoud is geselecteerd voor snelle bewerking wanneer het veld scherpgesteld wordt.

Next fieldname on enter

Definieert welk veld de scherpstelling wordt geselecteerd na het indrukken van enter. Deze instelling wordt genegeerd als er een Script on enter is ingesteld.

Script on enter

Definieert een script dat wordt uitgevoerd wanneer u op enter in het veld drukt. In dit script kunnen verschillende attributen worden ingesteld, zoals Enabled en EditViewViewVisible.

Als het Script on enter is gevuld, wordt de waarde die is ingesteld in Next fieldname on enter genegeerd. Als de focus op een ander veld moet worden ingesteld bij het indrukken van de toets, dan moet dit veld in het script worden gedefinieerd.

Wijzigingen van het record en wijzigingen van het record in het Script on enter zullen als twee afzonderlijke transacties worden uitgevoerd. Alle wijzigingen die in het record in het Script on enter worden aangebracht, worden na het MODIFY uitgevoerd.

Verdere eigenschappen worden in verschillende tabbladen geplaatst.

General

Het tabblad General bevat de volgende velden:


Decimal Precision Edit

Met behulp van de fieldDecimalDecimal Precision Edit kunt u het aantal cijfers na de decimale punt bepalen wanneer de decimale waarde wordt gewijzigd. De instelling is analoog aan de instelling van het veld.

Advanced

Het tabblad Advanced bevat de volgende velden:

Field Layout

De Field Layout specificeert hoe het veld in de client moet worden afgebeeld. De weergave is afhankelijk van het gegevenstype van het veld’en maakt het mogelijk om extra comfortabele typehulpmiddelen zoals een kalender in een datumveld te gebruiken. In codevelden met relaties wordt in plaats vanText Field het typeLinkedLinked DropDown aangegeven. Het bestaan van de relatie wordt automatisch gedetecteerd bij de keuze van het veld. Het datatype kan hier echter worden gewijzigd inText Field wanneer er geen dropdown wordt verondersteld te worden aangeboden.
In de Anveo Mobile App staan extra veldindelingen waaruit u kunt kiezen, zoals Foto (toont een afbeelding)Phone (veld toont een telefoonnummer), Barcode (staat scannen toe) en URL. Elk van de geselecteerde opmaak toont automatisch een knop met een link ernaast, zonder dat u een knop met actiecode apart hoeft te definiëren.

Field Name

De Field Name is de interne, unieke identificatie van het veld op een Anveo Page die automatisch wordt bepaald door de Anveo Client Suite. Deze waarde kan worden gebruikt voor het programmeren van het blikje of voor het dynamisch wijzigen van de gebruikersinterface.

Button

In het tabblad Button staan alle velden voor de definitie van een knop:

Button Icon

In het veldKnopButton Icon kunt u het pictogram van de knop definiëren.

Button Linked Anveo Page

Als je een Anveo Page wilt openen door op de knop te klikken, typ dan de code van die Anveo Page in het veld Button Linked Anveo Page.

Button Custom Table Relation

Normaal gesproken wordt de relatie tussen de huidige Anveo Page en de te openen Anveo Page automatisch gecreëerd via de globale setup in deAnveoAnveo Page Table-Field Relation van de Anveo Client Suite. Als er een afwijkende relatie bestaat tussen de twee of een relatie die niet via eenvoudige veldrelaties kan worden weergegeven, kan een code worden aangegeven in het veldButton Custom Table Relation die deze relatie specificeert in de C/AL code of via het Anveo Script (zie ).

Button Action Code

Als u een andere gewenste actie wilt uitvoeren door op de knop te klikken, voert u de code van de actie die u via C/AL-code of Anveo Script hebt geprogrammeerd in het veld Button Action Code in.

Colors

In het tabblad Colors kunt u de standaardkleuren van de client overschrijven en eigen kleuren instellen voor de beschrijving, achtergrond en lettertype. Alle kleuren moeten worden gespecificeerd als een zes-cijferig hexadecimaal getal (bijv. #FF000000 voor rood).

Label Color

In het veld Label Color kunt u de kleur van de beschrijving definiëren.

Field Font Color

In hetField Font Color kunt u de kleur van het lettertype in het veld definiëren.

Field Background Color

In het veldField Background Color kunt u de kleur van de veldachtergrond definiëren.

Button Background Color

In het veldButton Background Color kunt u de achtergrondkleur van een knop definiëren.

Button Icon Color

In het veldKnopButton Icon Color kunt u de kleur van het button’s-icoontje definiëren.

Image

Het tabblad Image bevat alle velden voor afbeeldingen in de Anveo Mobile App (velden met veldlayout Picture):

Image Max Width

In het veldBeeldImage Max Width de afbeelding definieert u de maximale breedte van de afbeelding. De eenheid van de maximale breedte wordt gespecificeerd in dips (= apparaatonafhankelijk pixel = resolutieonafhankelijke breedte).

Image Max Height

In het veldImage Max Height bepaalt u de maximale hoogte van de foto. De eenheid van de maximale hoogte wordt gespecificeerd in dips.