Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Anveo Page Elements

Anveo Page Elements definiëren de afbeelding van een Anveo Page in de Anveo Web Portal. Een Anveo Page Element heeft de volgende eigenschappen:

Table No.

Het veld Table No. komt overeen met een aantal van een -tabellen.


Element Type

Het Element Type-type bepaalt of het Anveo Page Element betrekking heeft op de lay-out van een kaart of een lijst en voor welke klanten de Anveo Page is ontworpen.

Voor de Anveo Web Portal zullen alleen Anveo Pages ofElementElement Type Web Portal – Card of Web Portal – List beschikbaar zijn.


Visible

De marker Visible kan worden gebruikt om een Anveo Page Element tijdelijk te verbergen, bijvoorbeeld wanneer het element nog niet definitief is geïnstalleerd op het moment van publicatie.


Readonly

Met de Readonly marker kunt u aangeven of het Anveo Page Element beschermd moet worden tegen veranderingen. 

Als deze schrijfbeveiliging op een Anveo Page Element is ingeschakeld, kunnen er geen wijzigingen in de weergegeven velden worden doorgevoerd.  

Of de Anveo-gebruiker de gegevens op zijn apparaat kan opslaan, hangt af van de toegangsrechten die voor de Anveo Page en de tabel zijn ingesteld.

Default Mode on Open Page

Definieert in welke modus de Anveo Page wordt geopend. U kunt kiezen tussen View en Edit.

Een alleen-lezen schrijfbeveiliging op het veldniveau betekent dat dit veld niet kan worden gewijzigd, onafhankelijk van het feit of de pagina daarna door het implementeren van een functie is gedeblokkeerd.

Additional Properties van de Anveo Page Elements

Als u een Anveo Page Element op de instelkaart van een Anveo Page selecteert en op Additional Properties klikt, krijgt u de volgende configuratieopties:

Double Click Action/Direct Link

Op het tabbladDoubleDouble Click Action/Direct Link kunt u aangeven of u een andere Anveo Page wilt openen of een actie wilt uitvoeren door te dubbelklikken.


Open Anveo Page

Als u een Anveo Page wilt openen, typ dan in het veld
Open Anveo Page de code van de Anveo Page die u wilt openen.

De ingevoerde Anveo Page heeft voor de betreffende klant minstens één Anveo Page Element nodig. Anders kan de Anveo Page niet worden gevonden en dus niet worden geopend in de klant.

De dubbelklik is alleen mogelijk op lijsten in de Anveo Web Portal met geactiveerde schrijfbeveiliging. In Anveo Web Portal geeft een pijl aan de rechterkant van de huidige lijn de mogelijkheid voor een directe link aan.

Custom TableRelation

Normaal gesproken wordt de relatie tussen de huidige Anveo Page en de te openen Anveo Page automatisch aangemaakt via de algemene instelling in de Anveo Page van de Anveo Client Suite. Als er een afwijkende relatie bestaat tussen de twee of een relatie die niet via eenvoudige veldrelaties kan worden weergegeven, kan een code worden aangegeven in het veldCustomCustom TableRelation dat deze relatie specificeert in de C/AL code of via Anveo Script (zie hier).

Action Code

Als u een andere gewenste actie wilt uitvoeren door te dubbelklikken, voer dan de code voor de actie die u via C/AL-code of Anveo Script heeft geprogrammeerd in hetAction Code in.

Behavior Tab

In het Behavior Tab kunt u het gedrag van de Anveo Page definiëren voor specifieke gebeurtenissen, evenals de voorkeuren voor het uiterlijk.

Write Behavior

In het veld Write Behavior kan worden gebruikt om vast te stellen hoe de gegevens van de Anveo Page van Anveo Web Portal naar worden overgedragen. De volgende opties zijn beschikbaar om uit te kiezen:

Direct

Elke wijziging in een willekeurig veld wordt bij het verlaten van het veld direct in gevalideerd en opgeslagen. Een voordeel van deze instelling is dat alle gegevens direct in het systeem terechtkomen en dus in een vroeg stadium zichtbaar en bruikbaar zijn voor alle andere gebruikers van de database.


De instellingDirect kan alleen worden gebruikt wanneer de primaire sleutel voor een tabel is gedefinieerd en ingesteld, dus deze is al beschikbaar in de SQL server database. Deze instelling werkt bijvoorbeeld niet in de tabel met verkoopprijzen omdat de primaire sleutel bestaat uit in totaal acht velden.


Delayed

Delayed  Schrijfgedrag is het tegenovergestelde van direct schrijfgedrag. Bij het aanmaken van een nieuw record wordt het record eerst in een tijdelijke tabel in de opgeslagen en bijv. rood gemarkeerd op de gebruikersinterface. Dit tijdelijk gearchiveerde record wordt niet overgedragen aan de bestemmingstabel in de en opgeslagen in de database totdat de gebruiker op Opslaan drukt, een ander record wijzigt of de Anveo Page sluit. Als een bestaand record wordt gewijzigd, kan dat record voorlopig eerst door de klant oranje gemarkeerd worden. Net als bij nieuw aangemaakte gegevensrecords wordt het record ook hier pas in opgeslagen, wanneer de gebruiker nog een andere handeling uitvoert, bijvoorbeeld door expliciet op Opslaan te klikken, de Anveo Page te sluiten, een ander record te bewerken of een nieuw record aan te maken.

Net als bij alle andere vormen van schrijfgedrag lopen ook bij dit type de ingangen gelijkmatig door de Validate-trigger voor de bijbehorende tabel. Onzichtbare velden op de gebruikersinterface en parameterwaarden die door dit soort triggers worden ingevuld, worden ook opgeslagen.

Een voordeel van deze instelling is dat, in tegenstelling tot direct schrijfgedrag, slechts één schrijf- of invoegbewerking in de bestemmingstabel wordt uitgevoerd. Een nadeel is dat alle gebruikers toegang hebben tot een tijdelijke tafel. In het geval van een groot aantal toegangen kan dit leiden tot een zogenaamde “bottleneck” en de prestaties van klanten verminderen.

Het is zinvol om de instelling
Delayed te gebruiken wanneer de primaire sleutel van de onderliggende tabel uit meer dan één veld bestaat en de tabel meer dan één ongedefinieerde waarde heeft.

Defined

Defined en Primaire toets schrijfgedrag zijn gemengde vormen van het schrijfgedrag
Direct en Vertraagd. Met behulp van Gedefinieerd schrijfgedrag kan het tijdstip waarop de gegevens zelf worden geschreven, via C/AL-code worden gedefinieerd. Een registratie kan bijvoorbeeld tijdelijk worden bewaard totdat aan een voorwaarde is voldaan en de vrijgave om te schrijven dus is verleend. Een codevoorbeeld hiervan is te vinden in de code-eenheid
ACF Events Sales & Marketing functie IsWriteBack.

Primary Key

Primary Key schrijfgedrag vertegenwoordigt een speciale vorm vanDefined schrijfgedrag. Dit schrijfgedrag komt overeen metDirect schrijfgedrag wanneer velden worden gewijzigd die geen deel uitmaken van de primaire sleutel. In gevallen waarin alle velden die deel uitmaken van de primaire sleutel zijn gewijzigd, komt dit schrijfgedrag overeen metDefined schrijfgedrag. Het record wordt in opgeslagen precies op het moment dat het eerste veld van het record wordt gevalideerd, wat geen deel uitmaakt van de primaire sleutel. Dit betekent dat alle velden die deel uitmaken van de primaire sleutel eerst moeten worden ingevuld voordat alle andere velden kunnen worden gewijzigd.

Custom Table Relation Subelement

In het veld Custom Table Relation Subelement kunt u de code van een geïndividualiseerde tabelrelatie invoeren voor een Anveo Page Element dat ondergeschikt is aan het eerste element (zie TODO paragraaf 6.1.). Deze “aangepaste” tabelrelatie is er een die u zelf heeft gedefinieerd, bijvoorbeeld in de codeunit ACF Events, functie CustomWebPageRelation.

Paging Counter per Page

In het veld Paging Counter per Page kunt u het maximum aantal records opgeven dat op één lijst met Anveo Page Element moet worden afgebeeld. Bij een waarde van 0 wordt de instelling overgenomen door de instelling. Het is in principe aan te raden om deze waarde zo in te stellen dat alleen het exacte aantal records wordt weergegeven dat de Anveo Page in de client toelaat. Dit verhoogt zowel de laadsnelheid als de displaysnelheid in de Anveo Web Portal. De Anveo Web Portal toont alle records, omdat alle records lokaal op het apparaat worden opgeslagen.


Scroll hoizontally

In het veldScroll kunt uScroll hoizontally bepalen of een lijst horizontaal scrollbaar moet zijn om bijvoorbeeld lijsten in tabelopmaak met veel velden weer te geven.


Edit Mode Next Field

In het veld BewerkenEdit Mode Next Field kunt u de richting definiëren waarin de cursor na het indrukken van de tab-toets moet springen om de invoer te versnellen. U kunt deze instelling alleen gebruiken in bewerkbare lijsten in Anveo Web Portal.

AutoSplitKey

U kunt de propertyAutoSplitKey als dezelfde eigenschap van gebruiken om gegevens in te voeren.

Sorting Tab

In het Sorting Tab kunt u een sleutel van een tabel kiezen en de sortering op een Anveo Page instellen.


Key

Hier kunt u met de Key van de tabel selecteren hoe de gegevens op de Anveo Page worden gesorteerd.

Order

Hier kunt u de sorteervolgorde selecteren. Mogelijke opties zijn oplopend en aflopend.

Mobile Tab

De Mobile Tab bevat eigenschappen die nodig zijn in de Anveo Mobile App.

Short Press Tab

In hetShort Press Tab KortShort Press Tab kunt u het gedrag van een Anveo Page in Anveo Mobile App definiëren wanneer er kort op een lijstvermelding wordt gedrukt.

Long Press Tab

In het Long Press Tab kunt u het gedrag van een Anveo Page in de Anveo Mobile App definiëren wanneer er lang op een lijstvermelding wordt gedrukt.