Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Anveo Page Elements

Anveo Page Elements definiëren de afbeelding van een Anveo Page in de Anveo Mobile App. Een Anveo Page Element heeft de volgende eigenschappen:

Table No.

Het veld Table No. komt overeen met een aantal van een Dynamics-tabellen.


Element Type

Het Element Type-type bepaalt of het Anveo Page Element betrekking heeft op de lay-out van een kaart of een lijst en voor welke klanten de Anveo Page is ontworpen.

Voor de Anveo Mobile App zullen alleen Anveo Pages van
Element Type Mobiele App – Kaart of Mobiele App – Lijst beschikbaar zijn.


Visible

De marker Visible kan worden gebruikt om een Anveo Page Element tijdelijk te verbergen, bijvoorbeeld wanneer het element nog niet definitief is geïnstalleerd op het moment van publicatie.


Readonly

Met de Readonly marker kunt u aangeven of het Anveo Page Element beschermd moet worden tegen veranderingen. 

Als deze schrijfbeveiliging op een Anveo Page Element is ingeschakeld, kunnen er geen wijzigingen in de weergegeven velden worden doorgevoerd.  

Of de Anveo-gebruiker de gegevens op zijn apparaat kan opslaan, hangt af van de toegangsrechten die voor de Anveo Page en de tabel zijn ingesteld.

Default Mode on Open Page

Definieert in welke modus de Anveo Page wordt geopend. U kunt kiezen tussen View en Edit.

Een alleen-lezen schrijfbeveiliging op het veldniveau betekent dat dit veld niet kan worden gewijzigd, onafhankelijk van het feit of de pagina daarna door het implementeren van een functie is gedeblokkeerd.

Additional Properties van de Anveo Page Elements

Als u een Anveo Page Element op de instelkaart van een Anveo Page selecteert en op Additional Properties klikt, krijgt u de volgende configuratieopties:

Double Click Action/Direct Link

Op het tabbladDoubleDouble Click Action/Direct Link kunt u aangeven of u een andere Anveo Page wilt openen of een actie wilt uitvoeren door te dubbelklikken.


Open Anveo Page

Als u een Anveo Page wilt openen, typ dan in het veld
Open Anveo Page de code van de Anveo Page die u wilt openen.

De ingevoerde Anveo Page heeft voor de betreffende klant minstens één Anveo Page Element nodig. Anders kan de Anveo Page niet worden gevonden en dus niet worden geopend in de klant.

De dubbelklik is alleen mogelijk op lijsten in de Anveo Mobile App met geactiveerde schrijfbeveiliging. In Anveo Mobile App geeft een pijl aan de rechterkant van de huidige lijn de mogelijkheid voor een directe link aan.

Binnen het Anveo Mobile App opent de actiecode OPENLINEMENU() het lijnmenu voor een record.

Custom TableRelation

Normaal gesproken wordt de relatie tussen de huidige Anveo Page en de te openen Anveo Page automatisch aangemaakt via de algemene instelling in de Anveo Page van de Anveo Client Suite. Als er een afwijkende relatie bestaat tussen de twee of een relatie die niet via eenvoudige veldrelaties kan worden weergegeven, kan een code worden aangegeven in het veldCustomCustom TableRelation dat deze relatie specificeert in de C/AL code of via Anveo Script (zie hier).

Action Code

Als u een andere gewenste actie wilt uitvoeren door te dubbelklikken, voer dan de code voor de actie die u via C/AL-code of Anveo Script heeft geprogrammeerd in hetAction Code in.

Als een Anveo Page of een actiecode de eerste keer beschikbaar komt voor een Anveo-gebruiker in Anveo Mobile App, moet u uw Anveo Page publiceren. Dit zorgt ervoor dat Anveo alleen de vereiste Anveo Pages en actiecodes naar het mobiele apparaat stuurt. Dit versnelt het synchronisatieproces. Na synchronisatie zijn er nieuwe Anveo Pages en/of actiecodes beschikbaar op het mobiele apparaat. Sinds versie 4.13 is het niet meer nodig om handmatig SQL-scripts te maken. Dit gebeurt nu automatisch.

Behavior Tab

In het Behavior Tab kunt u het gedrag van de Anveo Page definiëren voor specifieke gebeurtenissen, evenals de voorkeuren voor het uiterlijk.

De Anveo Mobile App schrijft elke wijziging direct in de lokale database op het apparaat. Daarom is het niet nodig om het schrijfgedrag in te stellen. Dit betekent dat de veldwaarden ​​van alle primaire sleutelvelden al tijdens de eerste schrijfactie bekend moeten zijn of met standaardwaarden geïnitialiseerd moeten worden.

Paging Counter per Page

In het veld Paging Counter per Page kunt u het maximum aantal records opgeven dat op één lijst met Anveo Page Element moet worden afgebeeld. Bij een waarde van 0 wordt de instelling overgenomen door de instelling. Het is in principe aan te raden om deze waarde zo in te stellen dat alleen het exacte aantal records wordt weergegeven dat de Anveo Page in de client toelaat. Dit verhoogt zowel de laadsnelheid als de displaysnelheid in de Anveo Mobile App. De Anveo Mobile App toont alle records, omdat alle records lokaal op het apparaat worden opgeslagen.

Sorting Tab

In het Sorting Tab kunt u een sleutel van een tabel kiezen en de sortering op een Anveo Page instellen.


Key

Hier kunt u met de Key van de tabel selecteren hoe de gegevens op de Anveo Page worden gesorteerd.

Order

Hier kunt u de sorteervolgorde selecteren. Mogelijke opties zijn oplopend en aflopend.

Mobile Tab

De Mobile Tab bevat eigenschappen die nodig zijn in de Anveo Mobile App.

Table Layout

Een vinkje in hetTable Layout zet de weergave van een lijst in tabelopmaak. Als deze propery is ingesteld op false, zullen de velden worden getoond in tiles – ofwel in één regel of in meerdere regels.

Width

 In het veldBreedte is de breedte van een lijst in Anveo Mobile App ingesteld. Op alle andere gebruikersinterfaces die geen veranderingen in grootte toestaan, zal de Anveo Page alle beschikbare ruimte op het scherm gebruiken. Als er geen maten zijn ingevoerd, wordt de standaardwaarde van de instellingen overgenomen.

OnAfterGetRecord Action

Dit veld stelt een actiecode vast die voor elk record wordt uitgevoerd. Een typisch gebruiksscenario is een dynamische lay-outdefinitie gebaseerd op uw huidige record met behulp van Anveo Script (zie hier).

Short Press Tab

In hetShort Press Tab KortShort Press Tab kunt u het gedrag van een Anveo Page in Anveo Mobile App definiëren wanneer er kort op een lijstvermelding wordt gedrukt.

Short Press Action

Als u een willekeurige actie wilt uitvoeren na een korte druk op de knop, voert u de code van die actie in het veld KortShort Press Action die u via Anveo Script in deAnveo hebt geprogrammeerd in.

Short Press Anveo Page Code

Als u een Anveo Page wilt openen na een korte druk op de knop, voert u de code van die Anveo Page in het veld KortShort Press Anveo Page Code in. 

Short Press Custom Table Relation

Normaal gesproken wordt de relatie tussen de huidige Anveo Page en de te openen Anveo Page automatisch gecreëerd via de algemene instelling in de ShortShort Press Custom Table Relation van de Anveo Page Table-Field Relation van de Anveo Client Suite. Als er een afwijkende relatie bestaat tussen de twee of een relatie die niet via eenvoudige veldrelaties kan worden weergegeven, kan een code worden aangegeven in het veld Short Press Custom Table Relation die deze relatie in het Anveo-script specificeert (zie hier).

Long Press Tab

In het Long Press Tab kunt u het gedrag van een Anveo Page in de Anveo Mobile App definiëren wanneer er lang op een lijstvermelding wordt gedrukt.

Long Press Action

Als u een willekeurige actie wilt uitvoeren na een lange druk op de knop, voer dan de code van die actie in het veldLongLong Press Action dat u via Anveo Script in het Anveo Mobile App script hebt geprogrammeerd.

Long Press Open Anveo Page

Als u een Anveo Page wilt openen na lang indrukken van de toets, voert u de code van die Anveo Page in het veldLangLong Press Open Anveo Page .

Long Press Custom Table Relation

Normaal gesproken wordt de relatie tussen de huidige Anveo Page en de te openen Anveo Page automatisch gecreëerd via de algemene instelling in de LongLong Press Custom Table Relation van de . Als er een afwijkende relatie bestaat tussen de twee of een relatie die niet via eenvoudige veldrelaties kan worden weergegeven, kan een code worden aangegeven in het veldLongLong Press Custom Table Relation dat deze relatie in het Anveo Script specificeert (zie hier). 

Als een Anveo Page of een actiecode de eerste keer beschikbaar komt voor een Anveo-gebruiker in Anveo Mobile App, moet u uw Anveo Page publiceren. Dit zorgt ervoor dat Anveo alleen de vereiste Anveo Pages en actiecodes naar het mobiele apparaat stuurt. Dit versnelt het synchronisatieproces. Na synchronisatie zijn er nieuwe Anveo Pages en/of actiecodes beschikbaar op het mobiele apparaat. Sinds versie 4.13 is het niet meer nodig om handmatig SQL-scripts te maken. Dit gebeurt nu automatisch.