Anveo Mobile App / Installatie / Anveo OnPrem Installatie (Type B en C)
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Anveo OnPrem Installatie (Type B en C)

Er zijn verschillende varianten van de Anveo Mobile App installatie: Als beheerde variant met Anveo Mobile App Cloud Service en als zelfbeheerde variant met de Anveo Server. Zie de systeemvereisten voor een overzicht van de beschikbare varianten. Deze installatiegids beschrijft Anveo Type B en C: zelfbeheer.

Wanneer moet ik managed of self-managed gebruiken?
De beheerde variant is de aanzienlijk snellere en eenvoudigere optie. Anveo levert de App Service en Delta Service als een SaaS-oplossing. Als je geen eigen Anveo-server wilt draaien, kies dan voor de Anveo Type A installatievariant (managed).

De Anveo Server levert de Anveo App Service en de Delta Service (voor Anveo B-installaties). Zowel de Anveo Server als de PostgreSQL database zijn geschikt voor meerdere instanties, waardoor ze kunnen worden gebruikt voor meerdere systemen, zoals productie- en sandbox-omgevingen.

De Anveo App Service is de verbinding tussen de Anveo Mobile App geïnstalleerd op mobiele apparaten en Microsoft Dynamics System. Het wordt gebruikt voor authenticatie en beveiliging en kan voor een firewall worden geïnstalleerd om je systeem te beschermen.

De Anveo Server is vereist voor de Anveo-infrastructuurvarianten Anveo B en C. Je kunt het eenvoudig installeren met behulp van een setup. Als alternatief kan de Anveo Mobile App Cloud Service worden gebruikt om de Anveo Server te installeren. Meer informatie over de Anveo Mobile App Cloud Service vind je hier.

Anveo Infrastructuur Variant B vereist ook de installatie van een PostgreSQL database. De PostgreSQL database levert de Anveo Delta Server, die verplicht is voor de Anveo Delta Service. Deze installatie wordt hieronder beschreven. In Anveo Infrastructuur Variant C wordt de Delta Server rechtstreeks geïnstalleerd in de SQL database waar de Microsoft Dynamics database zich bevindt. Daarom is de Delta Service niet vereist voor deze installatievariant.

Anveo-server installeren

Installeer de Anveo Server door“Anveo Server Setup.exe” uit te voeren. Selecteer de taal en de doelmap.

Daarna wordt je gevraagd om een poort en een wachtwoord te selecteren. Het wachtwoord is later nodig voor de installatie in Microsoft Dynamics. Om veiligheidsredenen mag dit alleen bekend zijn bij de beheerder.

Vanwege de versleutelde overdracht van gegevens tussen de Anveo-server en de Anveo mobiele app-client, raden we het gebruik van een SSL-certificaat aan. Voor meer informatie over het gebruik van een certificaat, zie onze Knowledge Base hier. Voor testomgevingen kunt u dit veld leeg laten en wordt er een zelfondertekend certificaat aangemaakt


Waar kan ik de thumbprint van mijn SSL-certificaat vinden?

U kunt de thumbprint van uw SSL-certificaat als volgt vinden:
Voer “Certificates” of “certlm.msc” in bij de Windows-zoekopdracht. U krijgt het volgende venster:

Onder het tabblad “Details” vind je de duimafdruk:


Na het invoeren van de “Thumbprint” kun je je instellingen controleren en de installatie starten.

Let op: bij Copy&Paste vanuit dit veld worden onzichtbare speciale tekens aan het begin of einde toegevoegd, afhankelijk van de Windows-versie. Deze moeten worden verwijderd.

Nadat de installatie is voltooid, kunt u controleren of de Anveo Server met succes is gestart.

Als er een fout optreedt, controleer dan de foutmeldingen. Mogelijke oorzaken zijn een onjuiste thumbprint van het SSL-certificaat of een reeds toegewezen TCP-poort.

Installatie van de PostgreSQL-database

Om de Anveo Server te gebruiken binnen de Anveo B installatie is de PostgreSQL database nodig. Je kunt het downloaden via deze link.

Merk op dat voor Anveo Varainte C de PostgresSQL database niet vereist is en dat dit gedeelte kan worden overgeslagen. Ga verder met “Windows Firewall instellen”.

Voor testomgevingen raden we aan om de PostgreSQL database op dezelfde server te installeren als de Anveo Server.

Voor live systemen raden we aan om aparte servers te gebruiken. Hierdoor kan de Anveo-server zich als frontent server in de DMZ bevinden, terwijl de PostgreSQL in een beveiligde omgeving wordt geïnstalleerd. Als je op een andere server installeert, moeten er extra beveiligingsinstellingen worden gemaakt in PostgreSQL, die hier niet gedocumenteerd zijn. Meer gedetailleerde informatie is te vinden op deze link

Selecteer in de eerste stap de installatielocatie.

Installeer de standaard geselecteerde componenten. De Stack Builder is niet vereist. Je kunt het dus verwijderen uit de te installeren onderdelen.

In de volgende stap kun je de doelmap van de database wijzigen.

Stel het wachtwoord voor de database in. Dit wachtwoord moet heel anders zijn dan dat van de Anveo-server en ook alleen bekend zijn bij de beheerder.

De volgende stap is het instellen van de poort voor de PostgreSQL database. Indien mogelijk moet de standaardpoort (5432) van PostgreSql worden gebruikt. Als het nodig is, kun je het echter wijzigen.

Je kunt de taal/locatie in de volgende stap aanpassen. We raden je aan om de standaardinstelling te behouden.

Voordat je de installatie start, kun je nog steeds alle items controleren.

Uiteindelijk wordt de installatie gestart:

Windows firewall instellen

Communicatie tussen de Anveo Server, de Anveo Mobile App en Dynamics vereist het instellen van de juiste poorten in de Windows Firewall.  

Communicatie Anveo Server met Microsoft Dynamics

De Anveo Server communiceert met de Microsoft Dynamics Web Service via de Anveo Server-configuratiepoort. Dit is standaard poort 8888, maar kan anders worden ingesteld bij de installatie van Anveo Server. Deze poort hoeft alleen geopend te zijn voor communicatie met Microsoft Dynamics Web Services. Het wordt niet aanbevolen om deze poort in te stellen op Public.

Open de Windows Firewall.

Geef het type op.

De poort wordt in de volgende stap gespecificeerd.

De volgende stap is het specificeren van de richting.

En in welk geval de firewallregel van kracht zou moeten worden.

Tenslotte heeft de nieuwe firewallregel een betekenisvolle naam nodig.

Communicatie Anveo Server met de Anveo Mobile App

Communicatie van de Anveo Server naar de Anveo Mobile App vereist twee poorten per instantie. Standaard zijn dit de poorten 7020 en 7021. Deze poorten moeten publiek toegankelijk zijn.

Opmerking: Als je een andere instantie op deze Anveo-server plant, kun je bijvoorbeeld extra poorten inschakelen, zoals 7022-7023.

Maak een nieuwe firewallregel aan en geef het type op.

Voer de juiste poorten in.

Volg de verdere stappen zoals hierboven beschreven. Voer tot slot opnieuw een betekenisvolle naam in.

Nadat de setup succesvol is voltooid, zou je de nieuwe regels in de firewall moeten zien.

Let op:
Als de PostgreSQL database niet op dezelfde server is geïnstalleerd, moet een andere poort worden ingeschakeld. Op de server van de PostgreSQL installatie moet standaard poort 5432 (of de aangepaste poort) geopend zijn voor communicatie met de Anveo server. Deze poort moet ook alleen intern toegankelijk zijn en mag niet van buitenaf toegankelijk zijn.

Instellingen in Microsoft Dynamics

Open in Microsoft Dynamics de Anveo Mobile App Setup Wizard.

Start de setup van de Anveo Mobile App in Microsoft Dynamics door aan te geven dat u de Anveo Server op uw eigen infrastructuur heeft geïnstalleerd (Self-managed Anveo Server). Geef daarnaast een unieke Anveo-instantienaam op. Dit wordt later op de mobiele apparaten gebruikt om in te loggen. De instance-naam moet je company name bevatten en zo kort en bondig mogelijk zijn. Hier vind je een lijst met instance-namen die niet zijn toegestaan.

In het volgende gedeelte wordt u gevraagd om de verbindingsgegevens met de Anveo-server in te voeren.

Het App Service Adres (extern) is de “Full Qualified Domain Name” (FQDN) waarvoor je een geldig, officieel bevestigd certificaat nodig hebt. Via dit adres kan de Anveo-server van buitenaf worden bereikt door de Anveo mobiele app-client. Om een SSL-certificaatcontrole uit te voeren, moet op dit punt een FQDN worden gebruikt, geen IP-adres.

De TCP-poort van de App Service staat standaard op 7020, tenzij deze handmatig wordt aangepast. Als er meerdere Anveo App Services worden geleverd door één Anveo server, wijkt deze poort af van de standaardpoort.

De http-poort van de App Service is normaal gesproken 7021. Dit kan ook verschillen voor meerdere installaties.

Het Anveo Server Adres (intern) is het interne adres waarop Microsoft Dynamics de Anveo Server kan bereiken. Belangrijk: Dit adres mag niet beschikbaar zijn voor de buitenwereld.

De serverpoort is standaard 8888 en is ook gedefinieerd tijdens de installatie van de Anveo Server.

U hebt het Anveo Server-wachtwoord toegewezen tijdens de vorige installatie van de Anveo Server.

Na het invoeren van de verbindingsgegevens voor de Anveo-server, is de volgende stap het instellen van de verbindingsgegevens met de PostgreSQL database.

Het Databaseadres is de “Full Qualified Domain Name” (FQDN) of het IP-adres waaronder de PostgreSQL database kan worden bereikt vanaf de Anveo-server. Als de PostgreSQL database op dezelfde server is geïnstalleerd als de Anveo server, vul dan hier “localhost” in. Als de PostgreSQL database op een andere server is geïnstalleerd, moet externe toegang nog steeds worden ingesteld. Meer informatie hierover vind je onder deze link.

De SSL-modus is uitgeschakeld.

De databasegebruiker is standaard “postgres”.

Je hebt het databasepaswoord toegewezen tijdens de installatie van de PostgreSQL database.

De volgende stap is het specificeren van de URL van de webservice en de standaardclient.

De volgende stap is het instellen van de Anveo-server.

De volgende stap is het toewijzen van een licentie aan de instantie.

Let op:
Dit is geen foutmelding. Neem dan contact op met ons team op [email protected]. Ze kunnen een proeflicentie voor je aanmaken of je bestaande live licentie aan de instantie toewijzen. Voer hiervoor de naam van je Anveo-instantie in die je aan het begin hebt toegewezen. Nadat je een reactie van ons team hebt ontvangen, kun je de Anveo Wizard opnieuw starten.

De Anveo-wizard gaat verder met het instellen van de “Job Interval”.

Voor het berekenen van de deltagegevens raden we aan een taak in Microsoft Dynamics aan te maken die automatisch de wijzigingen in de Dynamics-gegevens bepaalt en deze op regelmatige tijdstippen naar de Anveo Delta Service verzendt.

Deze berekening wordt automatisch gestart elke keer dat Anveo-gebruikers synchroniseren. De automatische taak minimaliseert de synchronisatietijd aanzienlijk, omdat de gegevens altijd tussentijds worden berekend en niet op het moment van synchronisatie.

Gegevensreplicatie naar de Anveo Delta-service

Het repliceren van gegevens naar de Anveo Delta Service is een vereiste functie die automatisch wordt ingesteld voor de eerste installatie met behulp van de installatiewizard. Als u de app echter configureert om aan uw behoeften te voldoen, moet u de Anveo Delta Service-setup nader bekijken.

Wat doet de Anveo Delta service?

Om de gebruiker een snelle synchronisatie te bieden, worden alleen de gegevenswijzigingen (de gegevensdelta) en niet altijd alle gegevens (de zogenaamde volledige lading)
overgedragen tussen Dynamics en de Anveo Mobile App. Hiertoe worden gegevenswijzigingen in Dynamics on the fly bepaald door de Anveo Delta Service en via de Anveo App Service beschikbaar gesteld aan de Anveo Mobile App.

Hiertoe worden alle gegevenswijzigingen periodiek van Dynamics naar de Anveo Delta-service verzonden, zodat deze de berekening snel kan uitvoeren. Dit wordt afgehandeld door Delta Service Replication.

In de Anveo Mobile App client op het mobiele apparaat zijn alleen de gegevens beschikbaar die zijn gedefinieerd door de Anveo synchronisatiepakketten en de Delta server setup – zie Delta server setup -.

Belangrijk! Opnieuw aanmelden na configuratiewijzigingen

Vanwege enkele beperkingen van Microsoft Dynamics is het nodig om alle gebruikers af te melden en opnieuw aan te melden nadat u enkele configuratiewijzigingen hebt aangebracht in de Anveo Delta Service Setup. Daarom raden we aan om wijzigingen buiten werktijd door te voeren. Vandaag is downtime vereist voor mobiele gebruikers terwijl wijzigingen opnieuw worden gesynchroniseerd. In toekomstige versies kun je ’s nachts automatisch wijzigingen hersynchroniseren zonder downtime.

Installeer de Anveo Verkoop- of Service-app

Als je de Anveo Sales of Service App als extensie hebt geïnstalleerd, krijg je nu de vraag of je deze wilt instellen.

Anveo Sales App

Hier vind je de installatiehandleidingen voor de kant-en-klare oplossingen van de Anveo Sales App.

Anveo Service App

Hier vind je de installatiehandleidingen voor de kant-en-klare oplossingen van de Anveo Service App.