Anveo Mobile App / Installatie / Health Check
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Health Check

Met behulp van de Health Check kunnen instellingen worden gecontroleerd op de aanwezigheid van onjuiste gegevens, zodat de consistentie van de Anveo Client Suite op een eenvoudige manier kan worden gegarandeerd. U ontvangt meldingen waarmee u waarschuwingen of fouten kunt corrigeren. Om een Health Check te starten, klikt u op het menupunt Health Check in het hoofdmenu van de Anveo Client Suite.

Afhankelijk van het soort bericht dat u ontvangt, zijn verschillende acties vereist:

Info

Geen actie nodig. Deze lijn dient uitsluitend ter informatie.

Warning

Deze regel wijst op mogelijke problemen, bijvoorbeeld prestatiebeperkingen als gevolg van bepaalde instellingen, bijvoorbeeld een geactiveerd logboek voor een Anveo-gebruiker.

Error

Deze regel moet dringend worden gecorrigeerd om de consistentie te behouden en mogelijke fouten in de Anveo Client Suite te herstellen.

Als er wordt verwezen naar een record in een bericht, wordt dit record in de kolom Record weergegeven. In sommige recordsoorten kan de juiste pagina voor het oplossen van het probleem direct worden geopend via de knop Bewerken Assisteren. […].

De Health Check biedt ook een gedetailleerde communicatie- en versietest van alle componenten van de Anveo Client Suite. Het is een waardevol analyse-instrument om gemakkelijk configuratieproblemen te vinden. In geval van problemen biedt de Health Check ook een link naar de Knowledge Base van Anveo’s Knowledge Base met oplossingen.