Aktualizacja Androida: nowa polityka prywatności danych i Opt-In dla usług Push
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Aktualizacja Androida: nowa polityka prywatności danych i Opt-In dla usług Push

Ze względu na nowe zasady publikowania aplikacji przez Google, 12 kwietnia 2021 roku udostępniliśmy nową wersję Anveo Mobile App. Począwszy od wersji 668, aplikacja wyświetla teraz informację o polityce prywatności na samym dole ekranu logowania:

Niniejsza informacja odnosi się do zmienionej wersji Polityki Prywatności. Nowym wymogiem jest konieczność uzyskania wyraźnej zgody na korzystanie z wiadomości typu „push”. Jest to wymagane, ponieważ wiadomości push mogą być wysyłane tylko wtedy, gdy unikalny identyfikator urządzenia jest wysyłany do naszej usługi push w celu identyfikacji urządzenia. Wchodzi to w zakres klasyfikacji danych osobowych i zgodnie z GDPR zgoda na to musi być wyraźnie wymagana z wyprzedzeniem.

Dlatego podczas pierwszej instalacji oraz po aktualizacji poprzedniej wersji aplikacji pojawi się okno do odmowy (domyślnie) lub wyraźnej zgody na te usługi. Nie ma możliwości automatycznego wyrażenia zgody na te działania w całej firmie. Dlatego prosimy o niezwłoczne poinformowanie użytkowników, że do korzystania z usług push wymagana jest zgoda.

Jeśli użytkownik chce zmienić to ustawienie później, może to zrobić w menu Info w Anveo Mobile App. Ta zmiana dotyczy tylko wersji Anveo Mobile App dla systemu Android.