Problem krytyczny: iOS App jest w trybie tylko do odczytu, a błąd „CAST IS NOT VALID” (Sprawa nie jest ważna)
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Problem krytyczny: iOS App jest w trybie tylko do odczytu, a błąd „CAST IS NOT VALID” (Sprawa nie jest ważna)

Ta kwestia została rozwiązana. Wersja 11.0.7 jest dostępna w sklepie z aplikacjami do aktualizacji.

Bardzo żałujemy tej sprawy. Chociaż włożyliśmy już wiele wysiłku w procesy zapewniania jakości, będziemy nadal znacznie je doskonalić, aby uniknąć takich problemów.