Anveo EDI Connect 4.00.11 Dostępny
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Anveo EDI Connect 4.00.11 Dostępny

Dostępna jest nowa wersja. Wersja 4.00.11 rozwiązuje niektóre problemy z konwerterem EDIFACT/X12. Wydanie zawiera również drobne zmiany w tłumaczeniach, a także inne drobne ulepszenia w interfejsie użytkownika.

Jeśli masz dostęp do portalu partnerskiego Anveo, możesz pobrać z niego nową wersję (pobierz/pobrać wersję 4). Jeśli nie masz dostępu, zapytaj swojego partnera Dynamics. Możesz również poprosić o nową wersję, wysyłając e-mail do EDI Support, zawierający company name Twojej company name oraz docelową wersję Dynamics.