Anveo EDI Connect 4.00.14 Dostępny
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Anveo EDI Connect 4.00.14 Dostępny

Dostępna jest nowa wersja. Wersja 4.00.14 to wersja 4.00.14 to wersja bez nowych funkcji. Aktualizacja jest zalecana dla systemów testowych i rozwojowych, jeśli używasz Anveo EDI Connect 4.00. Jeśli używasz Anveo EDI Connect w środowisku produkcyjnym i nie doświadczyłeś żadnych problemów, aktualizacja nie jest wymagana.

Jeśli masz dostęp do portalu partnerskiego Anveo, możesz pobrać jego nową wersję. Jeśli nie masz dostępu, zapytaj swojego partnera Microsoft Dynamics Partner. Można również zamówić nową wersję, wysyłając wiadomość e-mail do działu obsługi EDI, zawierającą informacje o firmie i docelową wersję Microsoft Dynamics.