Anveo EDI Connect 5.0.0.4 Dostępny
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Anveo EDI Connect 5.0.0.4 Dostępny

Anveo EDI Connect 5 jest dostępny poprzez AppSource od pewnego czasu. Udostępniliśmy ją teraz publicznie naszym partnerom za pośrednictwem naszego portalu partnerskiego.

Jeśli nie masz dostępu, zapytaj swojego partnera Microsoft Dynamics Partner. Można również zamówić nową wersję, wysyłając wiadomość e-mail do działu obsługi EDI, zawierającą informacje o firmie i docelową wersję Microsoft Dynamics.