Anveo EDI Connect 5.3.0.10 już dostępny
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Anveo EDI Connect 5.3.0.10 już dostępny

Wydaliśmy nową wersję Anveo EDI Connect. Ta wersja zapewnia znacznie ulepszoną funkcję wyświetlania stosu w trybie debugowania mapowań. Podczas próby uzyskania dostępu do danych, które nie są w zakresie, wyświetlany jest teraz jasny komunikat, dlaczego pole nie może zostać odczytane. Ponadto (jako zapowiedź) możliwe są bardziej elastyczne filtry tabel. Możliwe funkcje agregacji na tabelach zostały rozszerzone (również jako podgląd) o „pierwszą wartość”, „ostatnią wartość” oraz minimum i maksimum. Jeśli chcesz już korzystać z nowej funkcjonalności, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej.

Szczegółowy dziennik zmian znajduje się w pliku ZIP aplikacji.