Anveo EDI Connect 5.3.0.4 dostępny
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Anveo EDI Connect 5.3.0.4 dostępny

Udostępniliśmy nową wersję programu Anveo EDI Connect. Główną nowością jest wsparcie dla nowej usługi File Exchange Service, która wspiera uwierzytelnianie OAuth 2.0 dla Exchange 365. Wkrótce udostępnimy więcej funkcji dla tej usługi.

Szczegółowy dziennik zmian znajduje się w pliku ZIP aplikacji.