Anveo EDI Connect 5.3.0.9 już dostępny
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Anveo EDI Connect 5.3.0.9 już dostępny

Wydaliśmy nową wersję Anveo EDI Connect. Ta wersja dodaje kilka dodatkowych pól nazw i adresów do tabeli ANVEDI Contact/Address. Wprowadza również pola do kanałów komunikacyjnych, aby skonfigurować automatyczne ponawianie wysyłania/odbierania.

Szczegółowy dziennik zmian można znaleźć w pliku ZIP aplikacji.