Anveo EDI Connect 5.0.0.6 Dostępny
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Anveo EDI Connect 5.0.0.6 Dostępny

Właśnie wydaliśmy nową, niewielką wersję. Ta wersja naprawia niektóre problemy dotyczące kreatora konwertera .

Jeśli nie masz dostępu, zapytaj swojego partnera Microsoft Dynamics. Możesz również poprosić o nową wersję, wysyłając e-mail do działu wsparcia EDI, zawierający informacje o Twojej firmie oraz docelową wersję Microsoft Dynamics.