Anveo EDI Connect 5.1.0.1 dostępny
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Anveo EDI Connect 5.1.0.1 dostępny

Udostępniliśmy wersję 5.1.0.1 jako nową wersję On-Premise. Ta wersja zawiera nowe (opcjonalne) komponenty zdalne. Jeśli używasz starszej wersji i chcesz ją zaktualizować, powinieneś uruchomić dołączony instalator na wszystkich poziomach usług.

Zaktualizowaliśmy również EDIFACT Downloader, aby odzwierciedlić nowe adresy URL do pobierania repozytoriów EDIFACT. Jeśli pobrałeś pakiet przed 2021-01-12, proszę pobierz go ponownie. Możesz użyć downloadera z tego wydania z każdą starszą wersją EDI Connect.

W tej wersji wprowadzono również możliwość usuwania danych z mapping. Domyślnie jest to wyłączone, ale może być włączone w konfiguracji EDI. Następnie można wywołać funkcję DELETE na wszystkich rekordach z mapowań. Upewniliśmy się, że nadal nie ma możliwości usuwania danych bez wyraźnego zaznaczenia tego w ustawieniach. Zalecamy pozostawienie tej opcji wyłączonej, chyba że naprawdę chcesz usunąć dane.