Anveo EDI Connect wersja 3.00.35 Wydano
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Anveo EDI Connect wersja 3.00.35 Wydano

Z przyjemnością informujemy o nowej wersji 3.00.35 naszego rozwiązania Anveo EDI Connect. Przed aktualizacją należy zapoznać się z uwagami dotyczącymi aktualizacji zawartymi w dokumentacji.

Wersja 3.00.34 dostarczona z nową wersją komponentów zdalnych. Jeśli korzystasz z funkcji FTP lub E-Mail i aktualizujesz wersję sprzed 3.00.34, musisz zaktualizować zdalne komponenty.

Changelog:*

  • [Feature] Zezwolenie na ponowne wykorzystanie pliku z importu w procesach NAV po przetworzeniu (możliwe skomplikowane mapowanie przełączników)
  • [Feature] Możliwość uruchomienia post-processingu bezpośrednio po bieżącym odwzorowaniu zamiast pozycji, w której zostało ono wstawione
  • [Bug] AutoIncrement nie zadziałał, jeśli wartość początkowa wynosiła „0
  • [Bug] Automatyczne wypełnianie pól i tabel z nawiasami nie działało
  • [Bug] Context property help pokazał „tylko do odczytu” na edytowalnych właściwościach ML-Multiline
  • [Bug] [EDIFACT] Tworzenie kompozytu ręcznie stworzyło element, który nie mógł być obsługiwany przez konwerter

* Zmiana nie musi być kompletna. Wydanie może zawierać przygotowania do przyszłych wersji.