Często zadawane pytania / Anveo Mobile App / Anveo Mobile App pokazuje komunikat o błędzie: Error: The given key ‚1‘ was not present in the dictionary
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Anveo Mobile App pokazuje komunikat o błędzie: Error: The given key ‚1‘ was not present in the dictionary

Symptom

Przy próbie uruchomienia skryptu pojawia się następujący błąd.

Error: The given key ‚1‘ was not present in the dictionary

Ponieważ

Skrypt zawiera polecenie powtarzania repeat until wydania polecenia. W tej pętli zapis jest tak modyfikowany, że opuszcza warunki filtrowania. Funkcja NEXT()- powoduje ten błąd przy wywołaniu z rekordu, który nie jest częścią filtra.

Rozwiązanie

Zastąp NEXT() innym warunkiem opuszczenia pętli, lub zajmij się zmianami po zakończeniu pętli.