Często zadawane pytania / Anveo Mobile App / Aplikacja nie może się połączyć wyświetlając komunikat „Remote Connection Timeout”.
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Aplikacja nie może się połączyć wyświetlając komunikat „Remote Connection Timeout”.

Symptom

Zaloguj się do serwera Anveo Server za pomocą Anveo Mobile App z komunikatem o błędzie Timeout połączenia zdalnego.

Przyczyna

Aplikacja nie otrzymuje żadnej odpowiedzi od Anveo Server. Może to być spowodowane różnymi przyczynami:

  • Użytkownik użył błędnej nazwy serwera lub portu.
  • Serwer Anveo nie jest uruchomiony.
  • Centralna zapora ogniowa nie jest prawidłowo skonfigurowana do mapowania zewnętrznego adresu ip do Anveo Server dla portów tcp/http używanych przez Anveo Server. Domyślnie mapowanie to 7020 i 7021 tcp.
    Nie ustawiaj mapowania dla innych portów, takich jak 7047 lub 8888.
  • Zapora ogniowa oprogramowania Windows nie pozwala na komunikację przychodzącą dla tych portów (domyślnie 7020 lub 7021).
  • Publiczne WiFi nie pozwala na korzystanie z tych portów tcp.

Jeśli komunikacja pomiędzy Anveo Server i Dynamics nie powiedzie się, pojawi się inny komunikat o błędzie.

Rozwiązanie

  • Sprawdź, czy nazwa serwera i port są wpisane poprawnie.
  • Sprawdź ustawienia zapory, jak opisano powyżej.