Najczęściej zadawane pytania / Anveo Mobile App / Anveo Mobile App pokazuje komunikat o błędzie: „Nie mogę się połączyć z serwerem. […] Wiadomość: AnveoServiceTier: Firma x nie jest licencjonowana. […]”
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Anveo Mobile App pokazuje komunikat o błędzie: „Nie mogę się połączyć z serwerem. […] Wiadomość: AnveoServiceTier: Firma x nie jest licencjonowana. […]”

Symptom

Logowanie nie powiedzie się z następującym komunikatem o błędzie:

„Nie mogę się połączyć z serwerem. Proszę sprawdzić połączenie internetowe i ustawienia. Wiadomość: AnveoServiceTier: Firma x nie jest licencjonowana. Kod: A”

Bo

Licencja Anveo, którą zainstalowałeś w swoim systemie, nie zawiera company name, której próbujesz użyć.

Rozwiązanie

Prosimy o kontakt z partnerem Microsoft lub Anveo Partner Care w celu uzyskania licencji Anveo zawierającej wymagane nazwy firm.

Filtr nazw firm jest informacją mandantoryczną w licencji Anveo dla Anveo Client Suite 10 i nowszych. Do czasu wprowadzenia Anveo Client Suite 9, filtr company name nie był wymagany.