Najczęściej zadawane pytania / Anveo Mobile App / App Pokazuje: „Błąd ładowania menu: Błąd w działaniu OnOpenMenu-Script. Wiadomość: ….”.
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

App Pokazuje: „Błąd ładowania menu: Błąd w działaniu OnOpenMenu-Script. Wiadomość: ….”.

Symptom

Po aktualizacji Anveo Mobile App na Android, Build Version 431, menu główne jest puste i pokazuje następujący komunikat o błędzie:

Błąd ładowania menu: Błąd w działaniu OnOpenMenu-Script. Komunikat: nie mógł znaleźć kolumny OnOpenMenu Action Code

Przyczyna

Anveo Mobile App wymaga nowego pola OnOpenMenu.

Rozwiązanie

  • Otwarty pakiet synchronizacyjny #ANVPKG#0001#ANVPKG#
  • Dezaktywacja synchronizacji. Pakiet
  • Dodaj pole OnOpenMenu Action Code do tabeli ACF Menu
  • Aktywuj synchronizację. Pakiet
  • Re-sync użytkownik

Należy to zrobić tylko raz dla wszystkich użytkowników.

Update: Ten problem jest rozwiązany z Anveo Mobile App dla systemu Android, wersja 432. Aplikacja iOS App nie ma tego problemu.