Najczęściej zadawane pytania / Anveo EDI Connect / Bajt Order Mark (BOM) w XML Exports
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Bajt Order Mark (BOM) w XML Exports

Jeśli wyeksportujesz plik XML w kodowaniu Unicode, używane komponenty automatycznie uruchomią plik ze znakiem specjalnym zwanym Byte Order Mark (BOM).

Nie mamy kontroli nad tym zachowaniem i nie możemy zmienić wyjścia. To kilka bajtów jest poprawnych Unicode i odbiorca pliku powinien być w stanie go obsłużyć. Istnieją jednak systemy, które nie oczekują wejścia Unicode, ale mogą je obsługiwać (lub przynajmniej część ASCII), o ile nie jest obecny znak Bajtowego Order Mark. Jeśli nie możesz wysłać znacznika zamówienia Bajtowego na eksport XML, jedyną opcją jest eksport pliku w formacie innym niż Unicode lub modyfikacja pliku z kodu C/AL / AL przed jego wysłaniem.

Aby wyeksportować dane XML w formacie innym niż Unicode należy dodać linię mapowania nagłówka XML, jeśli nie jest już obecny, w mapowaniu. Możesz zmienić kodowanie w linii mapowania typu XML Header (nie EDI Mapping Header Properties).

Przywóz

Przy imporcie możemy przetwarzać zarówno pliki zawierające znak Bajtowego Order Mark, jak i pliki bez znaku Bajtowego Order Mark.