Najczęściej zadawane pytania / Anveo Mobile App / Błąd replikacji: „Niektóre lub wszystkie odniesienia do tożsamości nie mogły być przetłumaczone”.
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Błąd replikacji: „Niektóre lub wszystkie odniesienia do tożsamości nie mogły być przetłumaczone”.

Symptom

Uruchomienie replikacji użytkownika w Microsoft Dynamics, otrzymasz komunikat o błędzie:

„Replikacja nie powiodła się, czy chcesz uruchomić test łączności?
Błąd: Niektóre lub wszystkie odniesienia do tożsamości nie mogły zostać przetłumaczone”.

Przyczyna

Użytkownik Anveo App korzysta z Windows Login Twojego Active Directory, ale Anveo Server znajduje się poza Active Directory.

Rozwiązanie

Dodaj swój komputer Anveo Server do domeny Active Directory, aby umożliwić wykonywanie połączeń uwierzytelniających na serwerze Active Directory Authentification.