Najczęściej zadawane pytania / Anveo EDI Connect / E-Rechnung (e-fakturowanie) w Niemczech
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

E-Rechnung (e-fakturowanie) w Niemczech

Niemcy sprawią, że e-fakturowanie stanie się standardową praktyką dla firm B2B, a inicjatywa ustawodawcza jest obecnie w toku. Ta inicjatywa legislacyjna ma na celu stworzenie ram, które nie tylko zachęcają, ale wręcz nakazują korzystanie z e-faktur (zgodnych z normą EN16931). Jest to zgodne z szerszymi europejskimi wysiłkami na rzecz standaryzacji praktyk fakturowania elektronicznego.
Istnieje kilka formatów dostarczania faktur zgodnych z normą EN16931. Należą do nich XRechnung, UBL, CEFACT i inne. Anveo EDI Connect Connect może importować i eksportować wszystkie z nich. ZUGFeRD może być również używany w sposób zgodny z normą EN16931. Obsługujemy import i eksport części XML ZUGFeRD.
Planujemy dalsze rozszerzanie wbudowanej obsługi tych formatów przez moduł. Jeśli chcesz z nich skorzystać teraz, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia lub sprzedaży.