Najczęściej zadawane pytania / Anveo EDI Connect / Gdzie umieścić pętle tabelaryczne w mapowaniach XML / tekstowych
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Gdzie umieścić pętle tabelaryczne w mapowaniach XML / tekstowych

Ogólnie rzecz biorąc, należy umieścić pętlę tabeli powyżej / przed powtórzeniem struktury w mapowaniu. Jeśli chodzi o linie dla elementów, jest dość oczywiste, że trzeba wstawić pętlę dla tabeli EDI Document Line nad pierwszym elementem danych linii. Co może nie być tak oczywiste, to fakt, że potrzebna jest tylko struktura pola raz w mapowaniu, bez względu na to, ile linii jest przesyłanych w pliku. Anveo EDI Connect wykona mapowanie linii w pętli tabeli dla wszystkich przesyłanych linii.

Dotyczy to również każdej innej struktury, która może być powtarzana w pliku w czasie serwera. Innym powszechnym przykładem są informacje adresowe klientów lub sprzedawców. Jeśli w jednym pliku znajduje się kilka dokumentów, zostanie utworzona odpowiednia liczba rekordów EDI Document.