Najczęściej zadawane pytania / Informacje ogólne / Gdzie można znaleźć company name, do której należy Dynamics system?
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Gdzie można znaleźć company name, do której należy Dynamics system?

Dla celów licencyjnych ważne jest, aby Anveo posiadało prawidłową Dynamics Company Name (z uwzględnieniem poprawnej kapitalizacji i interpunkcji). Czasami jest to inna nazwa niż nazwa firmy lub w jednej licencji Dynamics może występować kilka company names. Poniżej znajdują się przykłady, gdzie ta company name może być widoczna w Dynamice.

W przypadku EDI Connect należy zakupić opcję Enterprise, jeśli pracuje się z więcej niż jedną company name (lub oddzielną licencję na company name company name). Nie oferujemy opcji Enterprise dla BC Online.

W przypadku aplikacji mobilnej Anveo company name jest wymagana dla wersji 10 i nowszych.

CRONUS AG, jak pokazano w Klasycznym Kliencie
Wyszukaj „firmy” i otwórz widok listy firm
CRONUS AG, jak pokazano w Klasycznym Kliencie
CRONUS widoczny w programie Business Central Web Client