Najczęściej zadawane pytania / Anveo Mobile App / Init Or Sync Fails with message „AnveoDynamicLinkLibrary. DynamicLinkLibraryClass. ISODateTimeToTicks ….”.
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Init Or Sync Fails with message „AnveoDynamicLinkLibrary. DynamicLinkLibraryClass. ISODateTimeToTicks ….”.

Symptom

Inicjalizacja lub synchronizacja nie powiedzie się z komunikatem o błędzie

Wywołanie do AnveoDynamicLinkLibrary.DynamicLinkLibraryClass.ISODateTimeToTicks nie powiodło się z tym komunikatem ….

Przyczyna

Błędna lub stara wersja Anveo dlls znajduje się w folderze AddIn usług internetowych.

Rozwiązanie

Zatrzymaj serwis internetowy NAV

Zastąp dlls plikami z twojego wydania.

Uruchom serwis internetowy NAV