Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Katalogi UN/EDIFACT

Europejska Komisja Gospodarcza ONZ (EKG ONZ) utrzymuje zestaw norm EDIFACT, które są stosowane w kilku branżach.

Katalogi są dostępne pod następującymi linkami:

I pliki do pobrania z następnej strony: