Często zadawane pytania / Anveo Mobile App / Metadane nie są zsynchronizowane z tabelą id 5327205….
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Metadane nie są zsynchronizowane z tabelą id 5327205….

Symptom

Po imporcie AddOn z opcją Merge:Existing<-New,

Przyczyna

Synchronizacja tabeli nie została jeszcze przeprowadzona.

Solution

Otwórz tabelę i zapisz ją ponownie.