Najczęściej zadawane pytania / Anveo EDI Connect / Obiekty nie są widoczne w menu
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Obiekty nie są widoczne w menu

Ten wpis ma na celu rozwiązywanie problemów, jeśli zainstalowałeś moduł Anveo EDI Connect i nie pojawia się on w menu.

Moduł powinien pojawić się pod lokalizacją:

Departments / Administration / Application Setup / Anveo EDI

Otwórz środowisko programistyczne i upewnij się, że możesz zobaczyć Anveo EDI Connect menu suite jako jeden z Add-on menu suites. Jeśli nie, zapoznaj się z rozdziałem instrukcji instalacji i zainstaluj menu suite.

Jeśli menu suite jest zainstalowane, proszę przekompilować wszystkie menu suites (wybierz wszystkie i naciśnij F11). Zrestartuj klienta i sprawdź, czy widzisz wpisy w menu.

Jeśli nadal nie są one widoczne, przejdź do strony EDI Setup (Strona nr 5327301) i kliknij na „Run”. Jeśli strona się otworzy, instalacja była prawidłowa i wystąpił problem z menu suites. Jeśli otrzymasz błąd zezwolenia, licencja NAV nie zawiera modułu EDI Connect. 

Skontaktuj się z partnerem NAV lub dodaj moduł EDI Connect, jeśli możesz zmienić licencję. Moduł powinien pojawić się jako „conion media GmbH” – Anveo EDI Connect”.

Jeśli nadal napotykasz na problemy, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia technicznego.