Najczęściej zadawane pytania / Anveo Mobile App / RECALCFIELDS Pokazuje komunikat Unknown Automation Server. Unknown Class. – Dynamika NAV 2009
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

RECALCFIELDS Pokazuje komunikat Unknown Automation Server. Unknown Class. – Dynamika NAV 2009

Symptom

Użycie funkcji ACFManagement.RECALCFIELDS wyświetla komunikat o błędzie Unknown Automation Server. Unknown Class. w systemie Dynamics NAV 2009.

Komunikat o błędzie będzie wyglądał podobnie do tego komunikatu.

Przyczyna

Funkcja RECALCFIELDS wymaga rejestracji Anveo Automation.

Uwaga: W Dynamics NAV 2009 Classic Client kod biznesowy klienta Classic jest uruchamiany bezpośrednio w Classic Client, a nie na centralnym serwerze. Jeśli uruchamiasz RECALCFIELDS na komputerze klienckim, a nie na serwerze, automatyzacja musi być zainstalowana również na kliencie.

Rozwiązanie

Zarejestruj automatykę w sposób opisany w dokumentacji instalacyjnej.

Wskazówka: Jeśli potrzebujesz funkcji na każdym kliencie, zaznacz rekordy, które mają być ponownie obliczone, zamiast wykonywać natychmiastowe ponowne obliczenie. Użyj serwera NAS do przeliczeń na serwerze co x minut.