Najczęściej zadawane pytania / Anveo Mobile App / Replikacja użytkownika nie powiedzie się z komunikatem o błędzie „AnveoDynamicLinkLibrary”…. „SetSX4000V3” lub „Internal Server Error”.
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Replikacja użytkownika nie powiedzie się z komunikatem o błędzie „AnveoDynamicLinkLibrary”…. „SetSX4000V3” lub „Internal Server Error”.

Symptom

Replikacja Anveo User fails in Anveo Client Suite Set-Up with an error message AnveoDynamicLinkLibrary.DynamicLinkLibraryClass.SetSX4000V3 failed with this message: Wnioskowany nie uzyskał statusu HTTP 404: Nie znaleziono.
Lub podobną wiadomość.

Albo w programie Dynamics NAV 2009 Classic Client otrzymasz wewnętrzny błąd serwera:

Przyczyna

Anveo próbuje również odtworzyć Anveo Users to Anveo Web Portal, ale to połączenie nie powiedzie się.

Rozwiązanie

Jeśli nie używasz Anveo Web Portal, usuń ustawienie adresu URL Anveo Web Store w Anveo Client Suite Setup:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu.

Jeśli używasz Anveo Web Portal, sprawdź, czy poprawnie wpisałeś adres URL Anveo Web Store oraz czy uruchomiona została Pula aplikacji IIS i Anveo Web Store.