Często zadawane pytania / Anveo Mobile App / Co zrobić, jeśli replikacja użytkownika nie powiedzie się?
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Co zrobić, jeśli replikacja użytkownika nie powiedzie się?

Objawy

Anveo Replikacja użytkownika nie powiodła się, pokazując komunikat o błędzie, taki jak:

Nie można połączyć się ze zdalnym serwerem.

Nazwa serwera zdalnego nie mogła zostać rozwiązana: nazwa serwera

Serwer zdalny zwrócił błąd: (401) Nieautoryzowane.

Serwer zdalny zwrócił błąd: (404) Nie znaleziono.

Usługa „…/Codeunit/Task_Communication” nie została znaleziona.

Bo

Ustawienia komunikacji między Microsoft Dynamics a serwerem Anveo nie są poprawnie skonfigurowane.

Rozwiązanie

Proszę uruchomić test zdrowia Anveo w Microsoft Dynamics i rozwiązać wszystkie komunikaty o błędach w łączności.

Uwaga: Ten artykuł jest przeznaczony dla Anveo Client Suite 6 i nowszych.