Często zadawane pytania / Anveo Web Portal / Strict Security blokuje serwer Delta
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Strict Security blokuje serwer Delta

Jeśli napotkasz błąd ” nie…powiodło się, ponieważ „clr strict security”…” po zainstalowaniu SQL Server musisz dezaktywować strict Security.

W tym celu należy wykonać następujący skrypt SQL na serwerze SQL:

-- to disable
EXEC sys.sp_configure N'show advanced options', N'1';
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
EXEC sys.sp_configure N'clr strict security', N'0';
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
EXEC sys.sp_configure N'show advanced options', N'0';
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO