Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Test To Live

  • Zainstaluj pakiet Anveo Client Suite w systemie na żywo i uruchom kontrolę stanu zdrowia, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo. Należy również zaimportować naszą aplikację testową Anveo, aby sprawdzić, czy system jest prawidłowo skonfigurowany.
  • Migracja wszystkich zmian w obiektach NAV z bazy danych testów do bazy danych produkcji, jeśli są one potrzebne do rozwiązania Anveo.
Wywóz z systemu testowego
Przywóz do systemu na żywo
  • W środowisku testowym ze strony Konfiguracja Anveo użyj funkcji „Eksportuj dane Anveo”, usuń zaznaczenie opcji ustawień. To ma na celu stworzenie pliku xml z całym twoimi ustawieniami.
  • W środowisku na żywo ze strony Konfiguracja Anveo użyj funkcji „Importuj dane Anveo”. Wybierz właśnie wygenerowany plik xml. To zaimportuje całą twoją konfigurację.
  • Aktywuj wszystkie pakiety synchronizacyjne w swoim systemie na żywo.
  • Twórz nowych użytkowników w swoim środowisku na żywo w miarę potrzeb.
  • Z listy użytkowników Anveo należy skorzystać z funkcji „Synchronizuj i replikuj”.
  • Z listy użytkowników Anveo użyj funkcji „Aktualizuj wszystkie skrypty Delta”.
  • Przetestuj swoją aplikację w środowisku, w którym żyjesz.