Najczęściej zadawane pytania / Anveo Mobile App / Test zdrowia Anveo nie powiódł się w wersji Anveo Delta Server
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Test zdrowia Anveo nie powiódł się w wersji Anveo Delta Server

Symptom

Anveo’s Health Check nie powiedzie się z testem wersji zainstalowanego serwera Anveo Delta Server pokazującym komunikat o błędzie w rodzaju komunikatu o błędzie:

  1. Wersja serwera Delta …. Nie powiodło się: Sprawdź, czy nie jest to możliwe. Błąd wywołania usługi webservice: Serwer zdalny zwrócił błąd: (500) Błąd wewnętrznego serwera: Wywołanie do System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteScalar nie powiodło się z tym komunikatem: Coul….
  2. Wersja serwera Delta nie powiodła się: Wymagana wersja serwera Anveo Delta to …. Wykryta wersja to ….

Przyczyna

  1. Serwer Anveo Delta nie jest jeszcze zainstalowany.
  2. Wszystkie komponenty Anveo Client Suite muszą pasować do siebie. W tym przypadku Obiekty w Microsoft Dynamics i Anveo Delta Server nie są poprawną parą.

Rozwiązanie

(Re-)Uruchom instalację Anveo Delta Server z Anveo Setup w Microsoft Dynamics.

Uwaga: Ten artykuł jest przeznaczony dla Anveo Client Suite 6 i nowszych.