Najczęściej zadawane pytania / Anveo Mobile App / Zmiana nazwy firmy używanej przez Anveo w Dynamics (Anveo Legacy)
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Zmiana nazwy firmy używanej przez Anveo w Dynamics (Anveo Legacy)

Anveo Delta Server jest oparty na Stored Procedures SQL. Muszą one zostać odtworzone podczas zmiany nazwy firmy, ponieważ zawierają company name jako identyfikator.

Jeśli zdecydujesz się zmienić nazwę firmy, wykonaj następujące kroki:

  • upewnić się, że wszystkie zmiany danych z urządzeń mobilnych zostały zsynchronizowane
  • dezaktywacja wszystkich pakietów synchronizacji
  • deinstalacja serwera delta (postępuj zgodnie z opisem deinstalacji Anveo Delta Server tutaj)
  • zmiana nazwy firmy
  • ponownie zainstalować serwer delta (z konfiguracji Anveo)
  • reaktywacja wszystkich pakietów synchronizacji
  • usunąć wszystkie urządzenia mobilne

Po zmianie nazwy firmy wymagana będzie nowa inicjalizacja wszystkich urządzeń mobilnych.