Najczęściej zadawane pytania / Anveo Mobile App / Znaleziono nieprawidłowy skrypt SQL
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Znaleziono nieprawidłowy skrypt SQL

Symptom

Proces synchronizacji jest zawieszony i pokazuje następujący komunikat o błędzie w protokole tekstowym:

234 0 0 0 NAV_ProcessTask————————————————— Próba 1 nie powiodła się z błędem Poniższy błąd SQL był nieoczekiwany:

Błąd ramowy .NET wystąpił podczas wykonywania zdefiniowanej przez użytkownika procedury lub agregatu „UDP_Execute_SQL_Script_ANVEODELTA”:

System.wyjątek: znaleziono nieprawidłowy skrypt sql

Wyjątek:

w StoredProcedures.checkCommandHash (String checkInputHash, String inputStr)

w StoredProcedures.UDP_Execute_SQL_Script_ANVEODELTA(SqlInt32 EntryNo).

Oświadczenie zostało wypowiedziane.

Przyczyna

Pusty rekord w tabeli ACF SQL powoduje zatrzymanie procesu obliczeń przez serwer Delta Anveo.

Rozwiązanie

Otwórz tabelę ACF SQL i usuń wszystkie rekordy z pustą wartością w polu Script.