Anveo EDI Connect / Config / Automatyzacja
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Automatyzacja

Celem większości projektów EDI jest automatyzacja przepływu pracy. Anveo EDI Connect zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do automatycznego przetwarzania danych w tle. W tym rozdziale opisano szczegółowo, jak zautomatyzować konfigurację po jej zakończeniu.