Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Glossar

W tej części przedstawiamy Państwu przegląd terminów używanych w niniejszej dokumentacji. Terminy są podzielone na kategorie. W miarę możliwości wskażemy również, czy format danych, kanał komunikacyjny lub inne informacje są obsługiwane przez Anveo EDI Connect. Jeśli potrzebujesz funkcji, której obecnie nie obsługujemy, skontaktuj się z nami, ponieważ stale ulepszamy nasze produkty.

Formaty danych EDI

Istnieje kilka powszechnie stosowanych formatów wymiany danych pomiędzy partnerami biznesowymi. Wiele z nich to formaty tekstowe połączone z opisem ich zastosowania. Przedstawimy Ci przegląd najczęściej używanych formatów obsługiwanych przez Anveo EDI Connect. Nawet jeśli na naszej liście brakuje formatu danych, prawdopodobnie mamy sposób na wsparcie go w Anveo EDI Connect. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Plain-Text/CSV
Comma-separated values

Wiele formatów wymiany danych jest opartych na tekście. Za pomocą Anveo EDI Connect możesz importować i eksportować dane jako tekst z i do Microsoft Dynamics NAV 2016. Istnieje wiele różnych sposobów formatowania danych. Przykładami są pola o stałej długości, wykorzystujące znaki rozdzielające i formaty oparte na nagraniach. W Anveo EDI Connect” możesz określić źródło i miejsce docelowe tabel i pól danych. Można zdefiniować filtry, że dane są przetwarzane inaczej, na przykład na podstawie typu rekordu linii.

# Record Type = CUST;Name;No.
CUST;Smith, John;1000
# Record Type = ORDER;No.;Item No.;Qty
ORDER;10023;IX3243;5
ORDER;10023;IX3241;1
ORDER;10023;IX3248;2

Przykład złożonego pliku CSV

UN/EDIFACT
UN Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport

Powszechnie stosowanym formatem wymiany danych pomiędzy partnerami biznesowymi, zwłaszcza w Europie, jest UN/EDIFACT. Istnieje wiele systemów wspomagających wymianę danych poprzez EDIFACT. Z Anveo EDI Connect możesz wymieniać dane z dowolnym podmiotem obsługującym komunikaty EDIFACT. Istnieje wiele różnych wersji standardu. Każda wersja nosi nazwę, na przykład D96A. Anveo EDI Connect obsługuje wszystkie wersje standardu EDIFACT. Szczegółową listę obsługiwanych wersji można znaleźć tutaj. Standard jest pogrupowany według typów wiadomości. Powszechnie używanymi typami wiadomości są zamówienia (ORDERS), odpowiedzi na zamówienia (ORDRSP), Despatch Advices (DESADV), faktury handlowe (INVOIC) i wiele innych. Anveo EDI Connect obsługuje wszystkie typy wiadomości przychodzących i wychodzących. Szczegółową listę obsługiwanych typów wiadomości można znaleźć tutaj. Istnieje również wiele podzbiorów. Jak EANCOM, EDIELEKTRO, EDIGAS, EDI@Energy, EDITEC, ODETTE i wiele innych. Z Anveo EDI Connect możesz przetwarzać również wszystkie podzbiory EDIFACT. Poniższy przykład pokazuje początek typowego pliku EDIFACT:

UNB+UNOC:3+1234567890123:14+0987654321098:14+120501:1324+1'
UNH+777+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'
BGM+220+ORD111111+9'
DTM+137:120501:102'
Wyciąg z pliku EDIFACT

Dane są podzielone na tzw. segmenty, takie jak w tym przykładzie UNB, UNH, BGM i DTM. Rzeczywiste dane są przechowywane w tzw. elementach danych, które są zazwyczaj oddzielone znakami + i :. Elementami danych mogą być dzieci z segmentu, w którym to przypadku są one oddzielone znakiem + lub mogą być dziećmi kompozytów, oddzielone znakiem :. Możliwe jest również stosowanie różnychffznaków rozdzielających.

X12
Accredited Standards Committee X12

Akredytowany Komitet Standardów X12 (ASC X12) jest odpowiedzialny za utrzymanie zestawu standardów EDI. Normy X12 są stosowane głównie w USA i przez firmy międzynarodowe. Istnieje wiele rodzajów wiadomości dla różnychffaplikacji. Standardowymi typami wiadomości są na przykład: 850 – zamówienie zakupu, 857 – powiadomienie o wysyłce i rozliczeniach. Format danych jest bardzo podobny do formatu danych UN/EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport), ale X12 używa zmiennych znaków rozdzielających, które sąfiwpisywane w segmencie ISA na początku komunikatu.

EDI Connect obsługuje każdy typ wiadomości X12. Funkcjonalność asystenta różni się w zależności od typu wiadomości, ale zawsze możliwe jest importowanie file, tworzenie struktury z przykładu file i mapowanie fipól do tabel Microsoft Dynamics NAV 2016.

ISA*00*     *00*     *01*0123456789   *12*1123456789   *100325*1113*U*00403*000011436*0*T*>~
GS*PO*1234567890*1234567890*20140411*1354*1704*X*004010~
ST*850*00001234~
Wyciąg z pliku X12
XML
Extensible Markup Language

XML files są obsługiwane przez wiele systemów. W XML można określić dane w sposób ustrukturyzowany. XML jest bardzo flelastyczny i pozwala na wiele różnychffformatów.fi Za pomocą Anveo EDI Connect” możesz importować i eksportować XML w Microsoft Dynamics NAV 2016. Anveo EDI Connect daje ci flelastyczny sposób obsługi XML files z dużo większymi opcjami niż wbudowane w XML-Porty Microsoft Dynamics NAV 2016.


 
	
	
	Item description with Formated Text
	
	

Przykładowy plik XML

Wymiana danych

AS/2
Applicability Statement 2

Umożliwia bezpieczną wymianę danych w oparciu o wiadomości przez Internet. Generuje koperty dla wiadomości, które mogą wymagać potwierdzenia transmisji. AS/2 jest przeznaczony przede wszystkim do zastosowań biznesowych, funkcje takie jak MDN dostarczają dowodów na transmisję danych.

Anveo EDI Connect obsługuje AS / 2 obecnie tylko poprzez zewnętrzne oprogramowanie lub usługę. Nie jest dostępne żadne wbudowane rozwiązanie. Wynika to głównie z przyczyn technicznych, ponieważ serwer musi słuchać odpowiedzi zdalnej strony i nie zaleca się hostowania takich serwerów z wnętrza NAV. Możliwa jest pełna integracja oprogramowania zewnętrznego, w tym monitorowanie błędów.

FTP
File Transfer Protocol

FTP jest protokołem komunikacyjnym opartym na plikach. Kanał jest niezaszyfrowany dla standardowego FTP. Protokół jest oparty na protokole klient/serwer. Klient ma dostęp do plików na serwerze. Możliwe jest tworzenie katalogów, odczytywanie i zmiana nazwy plików oraz ich usuwanie. Wersja zaszyfrowana protokołu FTP – patrz FTPS i SFTP.

Anveo EDI Connect Obsługuje FTP przez opcjonalny dodatek. Dodatek może działać jako klient FTP i obsługuje różne właściwości protokołu FTP, takie jak aktywny i pasywny tryb transferu danych.

FTPs
FTP over TLS

FTPS jest szyfrowaną wersją protokołu FTP. Podobnie jak FTP jest on oparty na plikach. Istnieje kilka opcji szyfrowania kanału komunikacyjnego. Tryb domyślny ustanawia zabezpieczony kanał przed wysłaniem jakichkolwiek innych danych, natomiast tryb jawny ustanawia szyfrowanie poprzez wywołanie polecenia na serwerze.

Anveo EDI Connect obsługuje FTPS poprzez opcjonalny dodatek, który może działać jako klient FTPS.

IMAP
Internet Message Access Protocol

Protokół sieciowy do pobierania wiadomości e-mail.

Anveo EDI Connect obsługuje IMAP obecnie tylko za pośrednictwem zewnętrznego oprogramowania lub usługi. Nie jest dostępne żadne wbudowane rozwiązanie.

OFTP and OFTP2
Odette File Transfer Protocol

OFTP jest stosowany głównie w sektorze motoryzacyjnym. Jest to protokół transmisji oparty na wiadomości, który obsługuje różne kanały danych. Może szyfrować i kompresować wiadomości przed ich wysłaniem. W przeciwieństwie do nazwy sugeruje, że pod względem technicznym jest bardzo różny od FTP. OFTP może obsługiwać bardzo duże pliki, może wznowić nieudany transfer wiadomości i obsługuje kontrolę integralności.

Anveo EDI Connect może współpracować z zewnętrznym oprogramowaniem OFTP. Nie ma wbudowanych funkcji. Możliwe jest zintegrowanie oprogramowania z architekturą komunikacyjną EDI Connect w celu zapewnienia, że użytkownik jest w stanie monitorować transfer plików z wnętrza Microsoft Dynamics NAV 2016

POP3
Post Office Protocol 3

POP3 jest protokołem komunikacyjnym opartym na wiadomości. Umożliwia pobieranie wiadomości e-mail z serwera pocztowego. Jest on bardzo ograniczony w funkcjonalności, ponieważ pozwala tylko na wpisywanie, pobieranie i usuwanie e-maili na serwerze. SMTP jest odpowiednikiem do wysyłania wiadomości. POP3 może być używany w trybie zaszyfrowanym lub nieszyfrowanym.

Anveo EDI Connect Obsługuje POP3 poprzez opcjonalny dodatek. Jest to przeznaczone wyłącznie dla wiadomości technicznych i nie zapewnia zaawansowanej funkcjonalności poczty elektronicznej.

SFTP
SSH File Transfer Protocol

SFTP jest szyfrowanym protokołem sieciowym opartym na plikach, który zapewnia funkcjonalność przesyłania i zarządzania plikami przez bezpieczny kanał danych. Do tego celu używa połączenia zabezpieczonego SSH.

Anveo EDI Connect może obsługiwać SSH i SFTP poprzez opcjonalny dodatek. Nie możemy jednak zagwarantować, że nasze ad-in jest kompatybilne z każdym serwerem. Proszę sprawdzić z wyprzedzeniem, czy nasz moduł jest w stanie obsłużyć żądane połączenie.

SMTP
Simple Mail Transfer Protocol

SMTP służy do wysyłania e-maili. Jest to protokół oparty na wiadomości. Możliwe jest szyfrowanie kanału komunikacyjnego przed wysłaniem danych. Do pobierania komunikatów używa się POP3 lub IMAP.

Anveo EDI Connect Obsługuje SMTP poprzez opcjonalny dodatek. Funkcjonalność poczty elektronicznej wewnątrz EDI Connect jest przeznaczona do pracy z systemami technicznymi, a nie do wysyłania e-maili do użytkowników końcowych.

X.400 / X400
Message Handling System

Jest to zaszyfrowany system wymiany danych oparty na komunikatach. X.400 jest systemem skrzynek pocztowych i służy do współdzielenia plików wiadomości EDI.

Anveo EDI Connect umożliwia podłączenie zewnętrznych komponentów komunikacyjnych. Do transferu danych X.400 potrzebne jest oprogramowanie klienckie X.400 firmy trzeciej lub dostawca usług. Ogólnie rzecz biorąc, polecamy dostawcę usług, do którego można uzyskać bezpośredni dostęp przez dodatek modułu, aby umożliwić pełne monitorowanie błędów wewnątrz Microsoft Dynamics NAV 2016.

Akronimy

EAN
European Article Number

Numery EAN są wykorzystywane do identyfikacji produktów. Są one przydzielane przez organizację o nazwie GS1. Nowy format i nazwa to GTIN.

GLN
Global Location Number

GLN są używane do identyfikacji adresów lub lokalizacji. Numery są przydzielane przez GS1.

GS1
Global Standards One

GS1 jest organizacją non-profit. Opracowują i utrzymują globalne standardy komunikacji biznesowej. Wydają podzbiory standardów UN/EDIFACT i są odpowiedzialne za przydzielanie GLN, GTIN, itp.

GTIN
Global Trade Item Number

Globalny numer identyfikacyjny produktów. Przydzielony przez GS1 i następcę EAN.

UPC
Universal Product Code

Numer używany do identyfikacji elementu.